COVID-19 Fight
Összesen 94 találat 9 szótárban. Részletek
működésfn
  1. working
   USA: wəː'kɪ·ŋ UK: wəːkɪŋ
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. pursuit
   USA: pəː·suː't UK: pəsjuːt
  1. play
   USA: pleɪ' UK: pleɪ
  1. operation
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔpəreɪʃn
  1. movement
   USA: muː'vmʌ·nt UK: muːvmənt
 1. műsz
  1. gear
   USA: gɪ'r UK: gɪər
  1. functioning
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: fʌŋkʃnɪŋ
 2. biol orv
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. agency
   USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: eɪʤənsiː
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
működésbe hozi
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. bring into action
   USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· æ'kʃʌ·n UK: brɪŋ ɪntuː ækʃn
  1. actuate
   USA: æ'ktʃʌ·weɪ"t UK: æktʃʊeɪt
működésbe hozásfn
  1. actuation
   UK: æktjʊeɪʃən
működésbenkif
  1. under power
   USA: ʌ'ndəː· paʊ'əː· UK: ʌndər paʊər
működésben nem levőmn
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
működéshez tartozómn
  1. functional
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l UK: fʌŋkʃənl
működésimn
  1. operational
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔpəreɪʃnəl
  1. functional
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l UK: fʌŋkʃənl
működési bizonyítványfn
  1. testimonial
   USA: te"stʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: testɪmoʊnɪəl
működési felületi
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
működési körfn
  1. sphere of activities
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ·ktɪ'vʌ·tiː·z UK: sfɪər ɔv æktɪvɪtɪz
  1. sphere of action
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: sfɪər ɔv ækʃn
  1. purview
   USA: pəː'vyuː" UK: pəːvjuː
  1. province
   USA: prɔ'vʌ·ns UK: prɔvɪns
  1. field of activity
   USA: fiː'ld ʌ·v æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: fiːld ɔv æktɪvɪtiː
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
működési lehetőségfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
működési program (EU)kif
  1. Operational Programme
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: ɔpəreɪʃnəl proʊgræm
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egységkif
működési részleg (EU)kif
  1. Operational Unit
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l yuː'nʌ·t UK: ɔpəreɪʃnəl juːnɪt
működési területkif
  1. range of action
   USA: reɪ'nʤ ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: reɪnʤ ɔv ækʃn
  1. átv orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. field of activity
   USA: fiː'ld ʌ·v æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: fiːld ɔv æktɪvɪtiː
  1. US bailiwick
   USA: beɪ'lʌ·wɪ"k UK: beɪlɪwɪk
működési zavarfn
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. derangement
   UK: dɪreɪnʤmənt
működési zavar (szervezetben)fn
  1. dysfunction
   USA: dɪ"sfʌ'ŋkʃʌ·n
működésjelzőkif
  1. active flag
   USA: æ'ktɪ·v flæ'g UK: æktɪv flæg
működésképtelenmn
  1. unserviceable
   USA: ʌ'nsəː"vʌ·sʌ·bʌ·l UK: ʌnsəːvɪsəbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása