Összesen 93 találat 2 szótárban. Részletek
macheni tsi 'maxən
  1. meghatározott tevékenységet, állapotváltozást, eredményváltozást jelentő kifejezésekben
    1. állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme
    2. kihangsúlyozva/visszautalóan
  2. közb pej művészt stb.
machen lassenkif 'maxən 'lasən
machen Sie den Oberkörper frei !kif
machen Sie es sich bequemkif 'maxən 'ziː 'ɛs 'zɪç bə'kveːm
e Machenschaftfn
  1. többes szám:
  2. Machenschaften
  1. birtokos eset:
  2. Machenschaft
anstalten machenkif 'anʃtaltən 'maxən
auffindig macheni
ausfindig machenkif
ausfindig macheni
bekannt macheni bə'kant 'maxən
Besorgung macheni bə'zɔɐgʊŋ 'maxən
blau machenkif 'blaʊ 'maxən
Ende macheni 'ɛndə 'maxən
holz machenkif 'hɔlts 'maxən
holz macheni 'hɔlts 'maxən
Kaffee machenkif ka'feː 'maxən
Krawall macheni kra'val 'maxən
e Kur machenfn 'kuːɐ 'maxən
länger macheni
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása