COVID-19 Fight
Összesen 40 találat 5 szótárban. Részletek
magasabbkif
  1. tower above
   USA: taʊ'əː· ʌ·bʌ'v UK: taʊər əbʌv
  1. biz topping
   USA: tɔ'pɪ·ŋ UK: tɔpɪŋ
  1. taller
   USA: tɔː'ləː· UK: tɔːlər
  1. superior
   USA: suː·pɪ'riː·əː· UK: suːpɪərɪər
  1. overtop
   UK: oʊvətɔp
  1. átv higher
   USA: haɪ'əː· UK: haɪər
magasabb értékű kártyalapokkif
  1. high cards
   USA: haɪ' kɔ'rdz UK: haɪ kɑdz
magasabb osztályba bocsáti
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
magasabbra jutásfn
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
magasabb rangfn
  1. seniority
   USA: siː·nyɔː'rʌ·tiː· UK: siːnɪɔrɪtiː
magasabb rangban vani
  1. US rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
magasabb rangúmn
  1. elder
   USA: e'ldəː· UK: eldər
magasabb rangú nőket elkülönítő rendszerfn
  1. purdah
   UK: pəːdə
magasabb rangú volta vkinekfn
  1. seniority
   USA: siː·nyɔː'rʌ·tiː· UK: siːnɪɔrɪtiː
magasabbrendű állatokkif
  1. higher animals
   USA: haɪ'əː· æ'nʌ·mʌ·lz UK: haɪər ænɪməlz
magasabb színvonalra emeli
  1. level up
   USA: le'vʌ·l ʌ'p UK: levl ʌp
magasabb társadalmi osztályokkif
  1. higher classes
   USA: haɪ'əː· klæ'sʌ·z UK: haɪər klɑsɪz
magasabb vkinéli
  1. top sy in height
   USA: tɔ'p saɪ' ɪ'n haɪ't
magasabb vminéli
visszaér magasabb rangjávali
  1. pull rank
   USA: pʊ'l ræ'ŋk UK: pʊl ræŋk
fél hanggal magasabbra emeléskif
  1. rise of half a tone
   USA: raɪ'z ʌ·v hæ'f eɪ' toʊ'n UK: raɪz ɔv hɑf eɪ toʊn
hat lábnál is magasabbkif
  1. six feet and better
   USA: sɪ'ks fiː't ʌ·nd be'təː· UK: sɪks fiːt ənd betər
alacsonyabb értékű kártyát ad ki magasabb helyetti
  1. duck
   USA: dʌ'k UK: dʌk
magasabbhsz
  1. értékelésben/rangban hoch
   'hoːx
magasabbnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása