COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
magatartásfn
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. mien
   USA: miː'n UK: miːn
  1. manner
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
  1. Könnyedén előrehajolt; magatartása ravasz és jelentőségteljes megfontolást éreztetett.
    1. He leaned forward slightly and his manner took on a shrewd and significant air.
  2. Jól ismerte már Sallyt, és viselkedése nem lepte meg.
    1. He knew Sally pretty well by now, and her manner did not surprise him.
  1. habit
   USA: hæ'bʌ·t UK: hæbɪt
  1. átv front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. rég favour
   UK: feɪvər
  1. deportment
   USA: dʌ·pɔː'rtmʌ·nt UK: dɪpɔːtmənt
  1. demeanour
   UK: dɪmiːnər
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Ebéd közben tanúsított magatartása nem emelte a szememben.
    1. His conduct there did not greatly raise him in my estimation.
  2. Egész viselkedése, minden mozdulata megkínzott emberre vallott.
    1. All his conduct and gestures were those of a desperate man.
  1. comportment
   USA: kʌ·mpɔː'rtmʌ·nt UK: kəmpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. Milyen magatartást tanúsított Zenobia Hollingsworth iránt?
    1. In what attitude did Zenobia present herself to Hollingsworth?
  2. A bosszúság árnya volt a viselkedésében, de semmi több.
    1. In his attitude to her there was a shade of vexation, but nothing more.
  1. attitude to life
   USA: æ'tʌ·tuː"d tʌ· laɪ'f UK: ætɪtjuːd tuː laɪf
magatartás megváltoztatásafn
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
felróható magatartáskif
  1. actionable conduct
   USA: æ'kʃʌ·nʌ·bʌ·l kɔ'ndʌ·kt UK: ækʃənəbl kɔndʌkt
fenyegető magatartáskif
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
fölényeskedő magatartáskif
  1. air of patronage
   USA: e'r ʌ·v peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: eər ɔv pætrənɪʤ
külső magatartásfn
  1. rég port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
leereszkedő magatartásfn
  1. air of patronage
   USA: e'r ʌ·v peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: eər ɔv pætrənɪʤ
öntudatos magatartásfn
  1. aplomb
   USA: ʌ·plɔ'm UK: əplɔm
passzív magatartásfn
  1. passivity
   USA: pʌ·sɪ'vʌ·tiː· UK: pæsɪvɪtiː
  1. passiveness
   UK: pæsɪvnəs
rámenős magatartásfn
  1. biz US toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
ráutaló magatartáskif
  1. implied conduct
   USA: ɪ"mplaɪ'd kɔ'ndʌ·kt UK: ɪmplaɪd kɔndʌkt
tartózkodó magatartásfn
  1. unresponsiveness
   UK: ʌnrɪspɔnsɪvnɪs
  1. aloofness
   USA: ʌ·luː'fnʌ·s UK: əluːfnəs
vállveregető magatartásfn
  1. condescension
   USA: kɔ"ndʌ·se'nʃʌ·n UK: kɔndɪsenʃn
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelemkif
  1. equitable relief
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
arisztokratikus magatartásúmn
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
előkelő magatartásúmn
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
merev magatartásúi
  1. be as stiff as a poker
   USA: biː· e'z stɪ'f e'z eɪ' poʊ'kəː· UK: biː əz stɪf əz eɪ poʊkər
zárkózott magatartásúi
  1. be as stiff as a poker
   USA: biː· e'z stɪ'f e'z eɪ' poʊ'kəː· UK: biː əz stɪf əz eɪ poʊkər
rosszhiszemű magatartás v. cselekményi
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
felperes rosszhiszemű magatartása valamely kereseti kérelemmel kapcsolatosankif
  1. unclean hands
   USA: ʌ·nkliː'n hæ'nz UK: ʌnkliːn hændz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása