COVID-19 Fight
Összesen 490 találat 18 szótárban. Részletek
mari
 1. fémip
  1. mill
   USA: mɪ'l UK: mɪl
  1. burn
   USA: bəː'n UK: bəːn
  1. burn
   USA: bəː'n UK: bəːn
marabufn
 1. áll
  1. marabou
   USA: me'rʌ·buː" UK: mærəbuː
marabutollfn
  1. marabou
   USA: me'rʌ·buː" UK: mærəbuː
maradi
  1. irod tarry
   USA: te'riː· UK: tæriː
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. A nyugalom éve legyen ez a földnek.
    1. For it is a year of rest to the land.
  1. remain
   USA: riː·meɪ'n UK: rɪmeɪn
  1. Martha két kezével eltakarta arcát, egyébként azonban nyugodt maradt.
    1. She put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
    1. Martha put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
  1. bide
   USA: baɪ'd UK: baɪd
  1. abide
   USA: ʌ·baɪ'd UK: əbaɪd
maradi
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
maradandómn
  1. undying
   USA: ʌ·ndaɪ'ɪ·ŋ UK: ʌndaɪɪŋ
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. permanent
   USA: pəː'mʌ·nʌ·nt UK: pəːmənənt
  1. A betegség maradandó agykárosodást okozhat.
    1. The disease can cause permanent damage to the brain.
  2. Alkalmi vagy állandó munkát keres?
    1. Are you looking for a temporary or a permanent job?
  1. last
   USA: læ's UK: læst
  1. irreversible
   USA: ɪ"rɪ·vəː'sʌ·bʌ·l UK: ɪrɪvəːsəbl
  1. imperishable
   UK: ɪmperɪʃəbl
  1. everlasting
   USA: e"vəː·læ'stɪ·ŋ UK: evəlɑstɪŋ
  1. enduring
   USA: ʌ·ndʊ'rɪ·ŋ UK: ɪndjʊərɪŋ
  1. deathless
   UK: deθlɪs
  1. dateless
   UK: deɪtləs
  1. abiding
   USA: ʌ·baɪ'dɪ·ŋ UK: əbaɪdɪŋ
maradandóanhsz
  1. permanently
   USA: pəː'mʌ·nʌ·ntliː· UK: pəːmənəntliː
maradandó gázkif
  1. persistent gas
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt gæ's UK: pəsɪstənt gæs
maradandóságfn
  1. irod endurance
   USA: e'ndəː·ʌ·ns UK: ɪndjʊərəns
maradásfn
  1. staying
   USA: steɪ'ɪ·ŋ UK: steɪɪŋ
maradék-mn
  1. residuary
   UK: rɪzɪdjʊəriː
  1. residual
   USA: rʌ·zɪ'ʤuː·ʌ·l UK: rɪzɪdjʊəl
maradékmn
  1. stub
   USA: stʌ'b UK: stʌb
  1. biz rump
   USA: rʌ'mp UK: rʌmp
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
 1. mat
  1. residuum, residua
   UK: rɪzɪdjʊəm rɪzɪdjʊə
 2. vegy
  1. residue
   USA: re'zʌ·duː" UK: rezɪdjuː
 3. vegy
  1. residual
   USA: rʌ·zɪ'ʤuː·ʌ·l UK: rɪzɪdjʊəl
  1. remnant
   USA: re'mnʌ·nt UK: remnənt
  1. remains
   USA: riː·meɪ'nz UK: rɪmeɪnz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. pickings
   USA: pɪ'kɪ·ŋz UK: pɪkɪŋz
  1. offal
   UK: ɔfl
  1. leftover
   USA: le'ftoʊ"vəː· UK: leftoʊvə
  1. fag-end
   UK: fægend
  1. end
   USA: e'nd UK: end
 4. gazd pénz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
maradék elektromosságkif
  1. electric residuum
   UK: ɪlektrɪk rɪzɪdjʊəm
maradék könyvek kiárusításakif
  1. remainder sale
   USA: riː·meɪ'ndəː· seɪ'l UK: rɪmeɪndər seɪl
maradékokfn
 1. gazd
  1. oddments
   UK: ɔdmənts
maradéktalanmn
  1. exquisite
   USA: e'kskwʌ·zʌ·t UK: ekskwɪzɪt
maradéktalanulhsz
  1. fully
   USA: fʊ'liː· UK: fʊliː
  1. entirely
   USA: e·ntaɪ'əː·liː· UK: ɪntaɪəliː
maradhatisz
  1. stet
   USA: ste't UK: stet
maradifn
  1. retrograde
   USA: re'trʌ·greɪ"d UK: retrəgreɪd
  1. philistine
   UK: fɪlɪstaɪn
  1. biz hidebound
   USA: haɪ'dbaʊ"nd UK: haɪdbaʊnd
  1. hide-bound
   USA: haɪ'dbaʊ"nd UK: haɪdbaʊnd
  1. fogy
   USA: foʊ'giː· UK: foʊgiː
  1. behind the times
   USA: bʌ·haɪ'nd ðiː· taɪ'mz UK: bɪhaɪnd ðiː taɪmz
maradi emberfn
  1. átv pej fossil
   USA: fɔ'sʌ·l UK: fɔsl
  1. back number
   USA: bæ'k nʌ'mbəː· UK: bæk nʌmbər
  1. antediluvian
   UK: æntɪdɪluːvɪən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása