COVID-19 Fight
Összesen 28 találat 8 szótárban. Részletek
maradványfn
  1. vestige
   USA: ve'stɪ·ʤ UK: vestɪʤ
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
  1. survival
   USA: səː·vaɪ'vʌ·l UK: səvaɪvl
  1. surplus
   USA: səː'plʌ·s UK: səːpləs
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
 1. mat
  1. residuum, residua
   UK: rɪzɪdjʊəm rɪzɪdjʊə
 2. vegy
  1. residue
   USA: re'zʌ·duː" UK: rezɪdjuː
  1. remnant
   USA: re'mnʌ·nt UK: remnənt
  1. reminiscence
   USA: re"mʌ·nɪ'sʌ·ns UK: remɪnɪsns
  1. remains
   USA: riː·meɪ'nz UK: rɪmeɪnz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
 3. gazd pénz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
maradványokfn
  1. remains
   USA: riː·meɪ'nz UK: rɪmeɪnz
földi maradványaikif
  1. his mortal remains
   USA: hʌ·z mɔː'rtʌ·l riː·meɪ'nz UK: hɪz mɔːtl rɪmeɪnz
ellenség maradványainak felszámolásafn
állati maradványból képződött energiaforrás (pl. kőolaj)kif
  1. fuel fossil
   USA: fyuː'l fɔ'sʌ·l UK: fjuːəl fɔsl
állati maradványból képződött energiforrás (pl. kőolaj)kif
  1. fuel fossil
   USA: fyuː'l fɔ'sʌ·l UK: fjuːəl fɔsl
földi maradványokfn
  1. relics
   USA: re'lɪ·ks UK: relɪks
  1. mortal remains
   USA: mɔː'rtʌ·l riː·meɪ'nz UK: mɔːtl rɪmeɪnz
szerves maradványok (növ)kif
  1. organic residues
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k re'zʌ·duː"z UK: ɔːgænɪk rezɪdjuːz
maradványfn
  1. r Überrest
   1. többes szám:
   2. Überreste
   1. birtokos eset:
   2. Überrestes
  1. e Spur
   'ʃpuːɐ
   1. többes szám:
   2. Spuren
   1. birtokos eset:
   2. Spur
  1. r Rest
   'rɛst
   1. többes szám:
   2. Resten
   3. Rests
   4. Rester
   5. Reste
   1. birtokos eset:
   2. Restes
   3. Rests
földi maradványokkif
maradványfn
maradványfn
 1. nagyolvasztóban koh
földi maradványokfn
  1. átv h os
maradványnincs
maradványfn
 1. geol
 2. antik kultúráé, régi dicsőségé stb.
  1. polvere
   n pólvere
 3. antik kultúráé, régi dicsőségé stb.
  1. irod polve
   n
maradványként képződiknincs
égési maradványfn
  1. cenere
   n cénere
földi maradványnincs
raktári maradványnincs
földi maradványoknincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása