COVID-19 Fight
Összesen 90 találat 9 szótárban. Részletek
megállapíti
 1. jog
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
 2. gazd
  1. quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. US locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
  1. fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
  1. find out
   USA: faɪ'nd aʊ't UK: faɪnd aʊt
  1. establish
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃ UK: ɪstæblɪʃ
  1. Amint a jogosultságot megállapítják, az előleget ki kell fizetni.
    1. Once entitlement has been established the advance shall be paid.
  1. diagnose
   USA: daɪ"ʌ·gnoʊ's UK: daɪəgnoʊz
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
  1. decide
   USA: dʌ·saɪ'd UK: dɪsaɪd
  1. assess
   USA: ʌ·se's UK: əses
  1. ascertain
   USA: æ"səː·teɪ'n UK: æsəteɪn
  1. allocate
   USA: æ'lʌ·keɪ"t UK: æləkeɪt
megállapításfn
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. fixation
   USA: fɪ·kseɪ'ʃʌ·n UK: fɪkseɪʃn
 1. jog
  1. finding
   USA: faɪ'ndɪ·ŋ UK: faɪndɪŋ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. diagnostic
   USA: daɪ"ʌ·gnɔ'stɪ·k UK: daɪəgnɔstɪk
  1. diagnose
   USA: daɪ"ʌ·gnoʊ's UK: daɪəgnoʊz
  1. assignation
   UK: æsɪgneɪʃn
  1. ascertainment
   UK: æsəteɪnmənt
megállapításokfn
  1. observations
   USA: ɔ"bzəː·veɪ'ʃʌ·nz UK: ɔbzəveɪʃnz
megállapítatlanmn
  1. undefined
   USA: ʌ"ndʌ·faɪ'nd UK: ʌndɪfaɪnd
megállapíthatatlanmn
  1. undefinable
   UK: ʌndɪfaɪnəbl
  1. unascertainable
   UK: ʌnæsəteɪnəbl
megállapítottmn
  1. stated
   USA: steɪ'tʌ·d UK: steɪtɪd
  1. set
   USA: se't UK: set
megállapították, hogykif
  1. it was established that
   USA: ʌ·t wʌ·z iː·stæ'blɪ·ʃt ðʌ·t UK: ɪt wɔz ɪstæblɪʃt ðət
  1. it has been found that
   USA: ʌ·t hʌ·z bʌ·n faʊ'nd ðʌ·t UK: ɪt hæz biːn faʊnd ðət
megállapított idő(pont)kif
  1. set time
   USA: se't taɪ'm UK: set taɪm
megállapít vmiti
apaságot megállapíti
 1. jog
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
árat megállapíti
  1. prise
   UK: praɪz
  1. price
   USA: praɪ's UK: praɪs
előtételként megállapíti
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
  1. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
    1. There is no smoking allowed anywhere on school premises.
időpontot megállapítkif
  1. set a date
   USA: se't eɪ' deɪ't UK: set eɪ deɪt
időt megállapíti
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
nedvességtartalmat megállapíti
 1. tex
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
nemiséget megállapíti
  1. sex
   USA: se'ks UK: seks
vámtarifát megállapíti
  1. tariff
   USA: te'rʌ·f UK: tærɪf
költségek megállapításakif
  1. taxation of costs
   USA: tæ·kseɪ'ʃʌ·n ʌ·v kɔ's UK: tækseɪʃn ɔv kɔsts
létszám megállapításafn
  1. headcount
   USA: he'dkaʊ"nt UK: hedkaʊnt
személyazonosság megállapításafn
  1. identification
   USA: aɪ·de"nʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: aɪdentɪfɪkeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása