COVID-19 Fight
Összesen 466 találat 17 szótárban. Részletek
meg-ik
  1. be-
   USA: biː· UK: biː
megelölj
  1. plus
   USA: plʌ's UK: plʌs
  1. more
   USA: mɔː'r UK: mɔːr
  1. and
   USA: ʌ·nd UK: ənd
  1. added to
   USA: æ'dʌ·d tʌ· UK: ædɪd tuː
megabytefn
  1. megabyte
   USA: me'gʌ·baɪ"t
megacélozi
  1. steel
   USA: stiː'l UK: stiːl
megadi
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. Isten megadta neki, amiért imádkozott.
    1. And God granted him the things he prayed for.
megadásfn
 1. kat
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. meekness
   UK: miːknəs
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. Az engedély megadására vonatkozó eljárás a VII. mellékletben található.
    1. The procedure for granting autorization is laid down in Annex VII.
  1. capitulation
   USA: kʌ·pɪ"tʃʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kəpɪtʃʊleɪʃn
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
megad (engedélyt)i
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
megadja az elsőbbségetkif
megadja magáti
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. throw in his hand
   USA: θroʊ' ɪ'n hʌ·z hæ'nd UK: θroʊ ɪn hɪz hænd
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. surrender oneself
   USA: səː·e'ndəː· wʌ"nse'lf UK: sərendər wʌnself
  1. succumb
   USA: sʌ·kʌ'm UK: səkʌm
  1. strike the flag
   USA: straɪ'k ðiː· flæ'g UK: straɪk ðiː flæg
  1. lower the flag
   USA: loʊ'əː· ðiː· flæ'g UK: loʊər ðiː flæg
  1. knuckle under
   USA: nʌ'kʌ·l ʌ'ndəː· UK: nʌkl ʌndər
  1. knuckle down
   USA: nʌ'kʌ·l daʊ'n UK: nʌkl daʊn
  1. knock under
   USA: nɔ'k ʌ'ndəː· UK: nɔk ʌndər
  1. cave in
   USA: keɪ'v ɪ'n UK: keɪviː ɪn
  1. capitulate
   USA: kʌ·pɪ'tʃuː·leɪ"t UK: kəpɪtʃʊleɪt
megadómn
  1. philosophical
   USA: fɪ"lʌ·sɔ'fɪ·kʌ·l UK: fɪləsɔfɪkl
megadóztati
 1. jog
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
megafonfn
  1. megaphone
   USA: me'gʌ·foʊ"n UK: megəfoʊn
megágyazi
  1. make up a bed
   USA: meɪ'k ʌ'p eɪ' be'd UK: meɪk ʌp eɪ bed
  1. make the beds
   USA: meɪ'k ðiː· be'dz UK: meɪk ðiː bedz
megágyaznikif
  1. make the bed
   USA: meɪ'k ðiː· be'd UK: meɪk ðiː bed
megahertzfn
  1. megacycle
   UK: megəsaɪkl
megajándékozi
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
megajándékozatlanmn
megajándékozottfn/mn
 1. jog
  1. beneficiary
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· UK: benɪfɪʃəriː
megakadi
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. come to a halt
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' hɔː'lt UK: kʌm tuː eɪ hɔːlt
  1. clog
   USA: klɔ'g UK: klɔg
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása