Összesen 46 találat 9 szótárban. Részletek
megfejti
  1. work out
   USA: wəː'k aʊ't UK: wəːk aʊt
  1. unscramble
   USA: ʌ·nskræ'mbʌ·l UK: ʌnskræmbl
  1. translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. solve
   USA: sɔ'lv UK: sɔlv
  1. resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. puzzle out
   USA: pʌ'zʌ·l aʊ't UK: pʌzl aʊt
  1. get out
   USA: gɪ't aʊ't UK: get aʊt
  1. decode
   USA: dɪ·koʊ'd UK: diːkoʊd
  1. decipher
   USA: dʌ·saɪ'fəː· UK: dɪsaɪfər
megfejtésfn
 1. mat
  1. solution
   USA: sʌ·luː'ʃʌ·n UK: səluːʃn
  1. Ha befejezed a keresztrejtvényt, a megfejtést megtalálod az újság hátuljában.
    1. When you finish doing the crosswords, the solution is at the back of the paper.
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
megfejtési kulcsfn
  1. clue
   USA: kluː' UK: kluː
  1. Ez amolyan nyomravezető jel kéne legyen, nem igaz?
    1. It's supposed to be a sort of clue, isn't it?
megfejthetetlenmn
  1. unsolvable
   USA: ʌ·nsɔ'lvʌ·bʌ·l UK: ʌnsɔlvəbl
  1. unfathomable
   USA: ʌ·nfæ'θʌ·mʌ·bʌ·l UK: ʌnfæðəməbl
  1. inextricable
   UK: ɪnɪkstrɪkəbl
  1. indecipherable
   UK: ɪndɪsaɪfrəbl
  1. átv fathomless
   UK: fæðəmləs
megfejthetőmn
  1. solvable
   USA: sɔ'lvʌ·bʌ·l UK: sɔlvəbl
  1. soluble
   USA: sɔ'lyʌ·bʌ·l UK: sɔljʊbl
  1. decipherable
   UK: dɪsaɪfrəbl
megfejthetőségfn
  1. solvability
   UK: sɔlvəbɪlɪtiː
  1. solubility
   UK: sɔljʊbɪlɪtiː
megfejt, kibogarászikkif
  1. puzzle out
   USA: pʌ'zʌ·l aʊ't UK: pʌzl aʊt
megfejtőfn
  1. solver
   USA: sɔ'lvəː· UK: sɔlvər
rejtvényt megfejti
  1. guess a riddle
   USA: ge's eɪ' rɪ'dʌ·l UK: ges eɪ rɪdl
próbáld megfejteni!kif
  1. puzzle it out!
   USA: pʌ'zʌ·l ʌ·t aʊ't UK: pʌzl ɪt aʊt
kódot megfejt/feltörkif
  1. break a code
   USA: breɪ'k eɪ' koʊ'd UK: breɪk eɪ koʊd
kisilabizál, megfejt, rájöni
  1. figure out
   USA: fɪ'gyəː· aʊ't UK: fɪgər aʊt
felgöngyölit, kiderit, megfejti
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
megfejtésfn
  1. e Deute
   'dɔʏtə
   1. többes szám:
   2. Deuten
   1. birtokos eset:
   2. Deute
megfejthetői
megfejthetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása