Összesen 23 találat 2 szótárban. Részletek
megfeleli
  1. zusagen
   'tsuːzaːgən
  1. közb passen
   'pasən
  1. liegen
   'liːgən
  1. konvenieren
   kɔnve'niːrən
  1. eignen
   'aɪgnən
  1. rég antworten
   'antvɔɐtən
megfelel az igényeknekkif
megfelel vkinekkif
megfelel vmineki
  1. zusagen +d
   'tsuːzaːgən 'deː
megfelelésfn
  1. átv e Parallele
   para'leːlə
   1. többes szám:
   2. Parallelen
   1. birtokos eset:
   2. Parallelen
   3. Parallele
  1. rég e Korrespondenz
   kɔrɛspɔn'dɛnts
   1. többes szám:
   2. Korrespondenzen
   1. birtokos eset:
   2. Korrespondenz
  1. e Analogie
   analo'giː
   1. többes szám:
   2. Analogieen
   3. Analogiei
   1. birtokos eset:
   2. Analogie
megfelelõmn
megfelelői
megfelelőmn
  1. a valóságnak getreu
   gə'trɔʏ
megfelelőmn
  1. richtig
   'rɪçtɪç
  1. átv parallel
   para'leːl
  1. korrekt
   kɔ'rɛkt
  1. gerecht
   gə'rɛçt
  1. genehm
   gə'neːm
  1. gegeben
   gə'geːbən
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
  1. átv eben
   'eːbən
  1. betreffend
   bə'trɛfənt
  1. analog
   ana'loːk
megfelelőenhsz
  1. richtig
   'rɪçtɪç
megfelelőenelölj
  1. nach
   'naːx
még megfelelkif
igazságnak megfelelõmn
a megfelelõ életkorkif
  1. das richtige Alter
   'das 'rɪçtɪgə 'altɐ
annak megfelelõenhsz
ennek megfelelõenhsz
vminek megfelelõenmn
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
nem megfelelőmn
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
ennek megfelelőenhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása