megfogi
  1. Packen
   'pakən
  1. kriegen
   'kriːgən
  1. heben
   'heːbən
  1. halten
   'haltən
  1. greifen
   'graɪfən
  1. fassen
   'fasən
  1. ergreifen
   ɛɐ'graɪfən
megfog (ruhaanyagot)kif
megfogadi
  1. wetten
   'vɛtən
megfogalmazi
  1. formulieren
   fɔɐmu'liːrən
  1. fassen
   'fasən
  1. aufsetzen
   'aʊfzɛtsən
(meg)fogalmaz, kidolgoz, (meg)tervez, koncipáli
  1. konzipieren
   kɔntsi'piːrən
megfogalmazásfn
  1. e Konzipierung
   kɔntsi'piːrʊŋ
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. e Formulierung
   fɔɐmu'liːrʊŋ
megfogalmazásfn
 1. mat
  1. tételnél e Fassung
   'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Fassungen
   1. birtokos eset:
   2. Fassung
(meg)fogan, teherbe esiki
  1. konzipieren
   kɔntsi'piːrən
megfoghatómn
  1. greifbar
   'graɪfbaːɐ
megfogyatkozásfn
  1. r Schwund
   'ʃvʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Schwundes
   3. Schwunds
megfogásfn
  1. r Angriff
   'angrɪf
Az alábbi szótárakban nem volt találat:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása