megfogalmazi
  1. formulieren
   fɔɐmu'liːrən
  1. fassen
   'fasən
  1. aufsetzen
   'aʊfzɛtsən
(meg)fogalmaz, kidolgoz, (meg)tervez, koncipáli
  1. konzipieren
   kɔntsi'piːrən
megfogalmazásfn
  1. e Konzipierung
   kɔntsi'piːrʊŋ
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. e Formulierung
   fɔɐmu'liːrʊŋ
megfogalmazásfn
 1. mat
  1. tételnél e Fassung
   'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Fassungen
   1. birtokos eset:
   2. Fassung
Az alábbi szótárakban nem volt találat:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása