Összesen 55 találat 9 szótárban. Részletek
meghalli
  1. perceive
   USA: pəː·siː'v UK: pəsiːv
  1. overhear
   USA: oʊ'vəː·hɪ'r UK: oʊvəhɪər
meghallgati
  1. lend an ear
   USA: le'nd ʌ·n iː'r UK: lend ən ɪər
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. audition
   USA: ɔ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔːdɪʃn
meghallgatásfn
  1. hearing
   USA: hɪ'rɪ·ŋ UK: hɪərɪŋ
  1. audition
   USA: ɔ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔːdɪʃn
meghallgatás nélkül elítéli
  1. condemn sy unheard
   USA: kʌ·nde'm saɪ' ʌ·nhəː'd
meghallgatásra talál vkinélkif
meghallgatást nyeri
  1. gain a hearing
   USA: geɪ'n eɪ' hɪ'rɪ·ŋ UK: geɪn eɪ hɪərɪŋ
meghallgatást nyer vkinéli
meghallgat vkiti
  1. give one's ear to sy
   USA: gɪ'v wʌ'nz iː'r tʌ· saɪ'
meghallotti
  1. overheard
   USA: oʊ'vəː·həː'd UK: oʊvəhəːd
hall, meghallkif
  1. hear , heard , heard
   USA: hɪ'r həː'd həː'd UK: hɪər həːd həːd
véletlenül meghalli
  1. overhear
   USA: oʊ'vəː·hɪ'r UK: oʊvəhɪər
méltányos meghallgatáskif
  1. fair hearing
   USA: fe'r hɪ'rɪ·ŋ UK: feər hɪərɪŋ
nem akarja meghallanikif
  1. turn a deaf ear to
   USA: təː'n eɪ' de'f iː'r tʌ· UK: təːn eɪ def ɪər tuː
eléri, hogy meghallgassákkif
  1. make himself heard
   USA: meɪ'k hɪ"mse'lf həː'd UK: meɪk hɪmself həːd
figyel (vmire), (meg)hallgat (vmit)kif
gyerek füle mindent meghall (amit nem kellene)kif
  1. little pitcher have long ears
   USA: lɪ'tʌ·l pɪ'tʃəː· hæ'v lɔː'ŋ iː'rz UK: lɪtl pɪtʃər hæv lɔŋ ɪəz
meghalli
  1. Vernehmen
   fɛɐ'neːmən
meghallgati
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása