COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 7 szótárban. Részletek
meghatalmazottfn
 1. jog
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
 2. jog
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
 3. jog
  1. procurator
   UK: prɔkjʊreɪtər
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
  1. delegate
   USA: de'lʌ·gʌ·t UK: delɪgeɪt
  1. commissioner
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: kəmɪʃənər
  1. accredited
   USA: ʌ·kre'dʌ·tʌ·d UK: əkredɪtɪd
meghatalmazott képviselő (EU)kif
  1. authorized representative
   USA: ɔː'θəː·aɪ"zd re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: ɔːθəraɪzd reprɪzentətɪv
meghatalmazott képviselő (PHARE)kif
  1. authorised representative
   UK: ɔːθəraɪzd reprɪzentətɪv
meghatalmazott működésfn
  1. trusteeship
   USA: trʌ"stiː'ʃɪ"p UK: trʌstiːʃɪp
meghatalmazott tisztségfn
  1. trusteeship
   USA: trʌ"stiː'ʃɪ"p UK: trʌstiːʃɪp
teljhatalmú meghatalmazottfn
  1. plenipotentiary
   UK: plenɪpətenʃəriː
meghatalmazottfn
  1. r Anwalt
   'anvalt
   1. birtokos eset:
   2. Anwaltes
   3. Anwalts
meghatalmazottfn
meghatalmazottfn
meghatalmazottfn
meghatalmazottnincs
meghatalmazottfn
meghatalmazottmn
törvényes meghatalmazottnincs
meghatalmazottnincs
  1. meghatalmazott miniszter/nagykövet
    1. ~ министър/посланик
meghatalmazottinincs
  1. meghatalmazotti jogok
    1. ~ права
meghatalmazott személynincs
meghatalmazottfn
meghatalmazott útján történő szavazás
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása