COVID-19 Fight
Összesen 59 találat 9 szótárban. Részletek
megjelöli
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. tick off
   USA: tɪ'k ɔː'f UK: tɪk ɔf
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. rég prick
   USA: prɪ'k UK: prɪk
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. US locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
 1. fiz
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
 2. mezőg
  1. earmark
   USA: iː'rmɔ"rk UK: ɪəmɑk
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
megjelölésfn
  1. ticking
   USA: tɪ'kɪ·ŋ UK: tɪkɪŋ
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. stamping
   USA: stæ'mpɪ·ŋ UK: stæmpɪŋ
  1. marking
   USA: mɔ'rkɪ·ŋ UK: mɑkɪŋ
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. biz label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. designation
   USA: de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n UK: dezɪgneɪʃn
  1. denotation
   UK: diːnoʊteɪʃən
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
  1. appellation
   USA: æ"pʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: æpəleɪʃn
megjelöli a feladatát vkineki
  1. assign a task to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' tæ'sk tʌ· saɪ'
  1. assign a duty to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
megjelöltmn
  1. marks
   USA: mɔ'rks UK: mɑks
ceruzával megjelöli
  1. pencil
   USA: pe'nsʌ·l UK: pensl
csillaggal megjelöli
 1. nyomd
  1. star
   USA: stɔ'r UK: stɑr
égetéssel megjelöli
  1. brand
   USA: bræ'nd UK: brænd
lyukazókerékkel megjelöli
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
számjeggyel megjelöli
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
tintával megjelöli
  1. ink
   USA: ɪ'ŋk UK: ɪŋk
borítékok megjelölése (EU)kif
  1. marking of envelops
   USA: mɔ'rkɪ·ŋ ʌ·v e·nve'lʌ·ps UK: mɑkɪŋ ɔv ɪnveləps
borítékok megjelölése (PHARE)kif
  1. marking of envelopes
   USA: mɔ'rkɪ·ŋ ʌ·v e'nvʌ·loʊ"ps UK: mɑkɪŋ ɔv envəloʊps
dőlési irány megjelölésefn
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
eredet hamis megjelölésekif
  1. false designation of origin
   USA: fɔː'ls de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: fɔːls dezɪgneɪʃn ɔv ɔrɪʤɪn
származás hamis megjelölésekif
  1. false designation of origin
   USA: fɔː'ls de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: fɔːls dezɪgneɪʃn ɔv ɔrɪʤɪn
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE)kif
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE)kif
  1. technical assistance (T.A.)
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns tɔ' UK: teknɪkl əsɪstəns tə
megjelöli
megjelölésfn
  1. s Augenmerk
   1. birtokos eset:
   2. Augenmerkes
   3. Augenmerks
  1. e Angabe
   'angaːbə
megjelölés /röv./kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása