COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 8 szótárban. Részletek
megmutati
  1. reveal
   USA: riː·viː'l UK: rɪviːl
  1. exhibit
   USA: ɪ·gzɪ'bʌ·t UK: ɪgzɪbɪt
megmutatja magát/odatolja a képét/pofafürdőt veszi
  1. show one's face
   USA: ʃoʊ' wʌ'nz feɪ's UK: ʃoʊ wʌnz feɪs
megmutatja mit tudi
  1. do one's stuff
   USA: duː' wʌ'nz stʌ'f UK: duː wʌnz stʌf
előre megmutati
  1. prefigure
   UK: priːfɪgər
elmond; elmesél; megmutat;megállapitkif
  1. tell , told, told
   USA: te'l toʊ'ld toʊ'ld UK: tel toʊld toʊld
megmutati
  1. zeigen
   'tsaɪgən
  1. weisen
   'vaɪzən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
megmutatásfn
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
megmutatkoziki
  1. zeigen s.
   'tsaɪgən 'ɛs
  1. deuten
   'dɔʏtən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
megmutatkoziki
megmutati
  1. wskazać
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. wskażę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. wskaże
  2. pokazać
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. pokażę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. pokaże
   1. lásd még:
 1. körbevezet
  1. oprowadzić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. oprowadzę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. oprowadzi
megmutatkoziki
  1. objawiać się
   1. egyes szám 1. személy:
   2. objawiam się
   1. egyes szám 3. személy:
   2. objawia się
   1. lásd még:
  2. objawić się
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. objawię się
   1. egyes szám 3. személy:
   2. objawi się
   1. lásd még:
megmutathatónincs
  1. presentabile
   presentábile
megmutatja az utatnincs
megmutatja / kimutatja az igazi arcátnincs
megmutatja magátnincs
megmutatkoziki
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása