Összesen 41 találat 8 szótárban. Részletek
megnyugtati
  1. rég whist
   UK: wɪst
  1. tranquillize
   UK: trænkwɪlaɪz
  1. stroke sy down
   USA: stroʊ'k saɪ' daʊ'n
  1. stroke down
   USA: stroʊ'k daʊ'n UK: stroʊk daʊn
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. Üljetek csendesen mind a hárman.
    1. Keep very still, all you three!
    1. Keep very still, all you three!
  1. soothe
   USA: suː'ð UK: suːð
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. set mind at rest
   USA: se't maɪ'nd æ't re'st UK: set maɪnd ət rest
  1. set at ease
   USA: se't æ't iː'z UK: set ət iːz
  1. átv salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
  1. reassure
   USA: riː"ʌ·ʃʊ'r UK: riːəʃʊər
  1. quieten
   UK: kwaɪətn
  1. quiet
   USA: kwaɪ'ʌ·t UK: kwaɪət
  1. moderate
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t UK: mɔdəreɪt
  1. átv lull
   USA: lʌ'l UK: lʌl
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. calm sy down
   USA: kɔ'lm saɪ' daʊ'n
  1. irod rég becalm
   USA: bɪ·kɔ'm UK: bɪkɑm
  1. assuage
   USA: ʌ·sweɪ'ʤ UK: əsweɪʤ
  1. appease
   USA: ʌ·piː'z UK: əpiːz
megnyugtatásfn
  1. tranquillization
   UK: trænkwɪlaɪzeɪʃn
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. reassurance
   USA: riː"ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: rɪəʃuːrəns
megnyugtatásra szolgáló eszközfn
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
(meg)nyugtatómn
  1. soothing
   USA: suː'ðɪ·ŋ UK: suːðɪŋ
megnyugtatóanhsz
  1. reassuringly
   USA: riː·ʌ·ʃʊ'rɪ·ŋliː· UK: riːəʃʊərɪŋliː
megnyugtató dologfn
  1. satisfaction
   USA: sæ"tʌ·sfæ'kʃʌ·n UK: sætɪsfækʃn
megnyugtató; enyhitö, csillapitómn
  1. soothing
   USA: suː'ðɪ·ŋ UK: suːðɪŋ
megnyugtat vkiti
  1. set sy at ease
   USA: se't saɪ' æ't iː'z
lelkiismerete megnyugtatásáulkif
  1. for conscience's sake
   USA: frəː· kɔ'nʃʌ·nsʌ·z seɪ'k UK: fəː kɔnʃənsɪz seɪk
  1. for conscience sake
   USA: frəː· kɔ'nʃʌ·ns seɪ'k UK: fəː kɔnʃəns seɪk
nem megnyugtatómn
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. disquieting
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·tɪ·ŋ UK: dɪskwaɪətɪŋ
megnyugtati
  1. beschwichtigen
   bə'ʃvɪçtɪgən
  1. befriedigen
   bə'friːdɪgən
megnyugtatásfn
  1. e Beruhigung
   bə'ruːɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Beruhigungen
   1. birtokos eset:
   2. Beruhigung
megnyugtatófn
  1. beruhigend
   bə'ruːɪgənt
megnyugtatásfn
megnyugtatásfn
 1. lelkiismereté
megnyugtatóhsz
megnyugtat vkiti
megnyugtat vkiti
  1. kogoś uspokoić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. uspokoję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. uspokoi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása