Összesen 61 találat 8 szótárban. Részletek
megoszti
  1. átv split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. A díjat megosztották Carl és Mike között, mivel egyforma eredményt értek el a versenyen.
    1. The prize was split between Carl and Mike as they had the same result in the competition.
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
  1. Nem tudta és nem is akarta Vronszkijjal megosztani.
    1. She could not and would not share it with Vronsky.
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
  1. apportion
   USA: ʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: əpɔːʃn
megosztanii
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
megosztásfn
 1. bány
  1. splitting
   USA: splɪ'tɪ·ŋ UK: splɪtɪŋ
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
megosztási hibakif
  1. sharing violation
   USA: ʃe'rɪ·ŋ vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ʃeərɪŋ vaɪəleɪʃn
megosztásokfn
  1. shares
   USA: ʃe'rz UK: ʃeəz
megoszthatatlanmn
  1. incommunicable
   UK: ɪnkəmjuːnɪkəbl
megoszthatóságfn
  1. shareability
   UK: ʃeəəbɪlɪtiː
megosztómn
  1. divisive
   USA: dɪ·vaɪ'sɪ·v UK: dɪvaɪsɪv
megoszt, osztozik; részesedés, részfn
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
megosztottmn
  1. shared
   USA: ʃe'rd UK: ʃeəd
  1. divided
   USA: dɪ·vaɪ'dʌ·d UK: dɪvaɪdɪd
megosztott expanziójú gépfn
 1. műsz
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
megosztott közös területekkif
  1. shared global areas
   USA: ʃe'rd gloʊ'bʌ·l e'riː·ʌ·z UK: ʃeəd gloʊbl eərɪəz
megoszt vkiveli
  1. double up with sy
   USA: dʌ'bʌ·l ʌ'p wʌ·ð saɪ'
lemez megosztási táblázatkif
  1. disk partition table
   USA: dɪ'sk pɔ·rtɪ'ʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: dɪsk pɑtɪʃn teɪbl
titkát megosztja vkiveli
  1. take sy into one's confidence
   USA: teɪ'k saɪ' ɪ"ntʌ· wʌ'nz kɔ'nfʌ·dʌ·ns
felosztottság ,megosztottságfn
  1. diversification
   USA: dɪ·vəː"sʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: daɪvəːsɪfɪkeɪʃn
kiadásokat megosztvakif
  1. dividing the expenses
   USA: dɪ·vaɪ'dɪ·ŋ ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: dɪvaɪdɪŋ ðiː ɪkspensɪz
megoszti
  1. Teilen
   'taɪlən
megosztásfn
 1. jog
  1. e Teilung
   'taɪlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Teilungen
   1. birtokos eset:
   2. Teilung
megosztozikkif
  1. teilen s.
   'taɪlən 'ɛs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása