COVID-19 Fight
megsértésfn
  1. violation
   USA: vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: vaɪəleɪʃn
  1. contravention
   USA: kɔ"ntrʌ·ve'ntʃʌ·n UK: kɔntrəvenʃn
  1. breach
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
bíróság megsértésekif
  1. contempt of court
   USA: kʌ·nte'mpt ʌ·v kɔː'rt UK: kəntempt ɔv kɔːt
illemszabályok megsértésekif
  1. breach of decorum
   USA: briː'tʃ ʌ·v dɪ·kɔː'rʌ·m UK: briːtʃ ɔv dɪkɔːrəm
veremmemória-határ megsértésekif
  1. stack limit violation
   USA: stæ'k lɪ'mʌ·t vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stæk lɪmɪt vaɪəleɪʃn
üzleti titok megsértésekif
  1. misappropriation of trade secrets
   USA: mɪ"sʌ·proʊ"priː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v treɪ'd siː'krʌ·ts UK: mɪsəproʊprɪeɪʃn ɔv treɪd siːkrɪts
üzleti jóhírnév megsértése/sérelmekif
  1. injury to business reputation
   USA: ɪ'nʤəː·iː· tʌ· bɪ'znʌ·s re"pyʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnʤəriː tuː bɪznəs repjʊteɪʃn
kisérlet történt az írásvédelem megsértésérekif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása