COVID-19 Fight
Összesen 85 találat 8 szótárban. Részletek
megszegi
  1. violate
   USA: vaɪ'ʌ·leɪ·t UK: vaɪəleɪt
  1. transgress
   USA: træ·nzgre's UK: trænzgres
  1. infringe
   USA: ɪ"nfrɪ'nʤ UK: ɪnfrɪnʤ
  1. disobey
   USA: dɪ"sʌ·beɪ' UK: dɪsəbeɪ
  1. contravene
   USA: kɔ'ntrʌ·viː"n UK: kɔntrəviːn
  1. breach
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
megszeg, áthági
  1. violate
   USA: vaɪ'ʌ·leɪ·t UK: vaɪəleɪt
megszegeli
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
megszegésfn
  1. violation
   USA: vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: vaɪəleɪʃn
  1. bibl transgression
   USA: træ·nzgre'ʃʌ·n UK: trænzgreʃn
  1. infraction
   USA: ɪ"nfræ'kʃʌ·n UK: ɪnfrækʃn
  1. contravention
   USA: kɔ"ntrʌ·ve'ntʃʌ·n UK: kɔntrəvenʃn
  1. breach
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
megszegés vminekkif
megszegezi
  1. spike
   USA: spaɪ'k UK: spaɪk
 1. műsz
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. clench
   USA: kle'ntʃ UK: klentʃ
megszegi a böjtötkif
  1. break one's fast
   USA: breɪ'k wʌ'nz fæ'st UK: breɪk wʌnz fɑst
megszegi a szabályokatkif
  1. rule / violate the -s
   USA: ruː'l vaɪ'ʌ·leɪ·t ðiː· e's
megszegi a szaváti
  1. renege
   USA: rʌ·nɪ'g UK: rɪniːg
  1. break one's word
   USA: breɪ'k wʌ'nz wəː'd UK: breɪk wʌnz wəːd
megszegi a törvénytkif
  1. break the law
   USA: breɪ'k ðiː· lɔ' UK: breɪk ðiː lɔː
tör(ik); megszeg, áthág (szabályt)kif
kötelezettségét megszegőfn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
házassági ígéret megszegésekif
  1. breach of promise
   USA: briː'tʃ ʌ·v prɔ'mʌ·s UK: briːtʃ ɔv prɔmɪs
megszégyeníti
  1. shame
   USA: ʃeɪ'm UK: ʃeɪm
  1. Mert azt mondták, szégyen veszekedni karácsony napján.
    1. For they said, it was a shame to quarrel upon Christmas Day.
  1. put to shame
   USA: pʊ't tʌ· ʃeɪ'm UK: pʊt tuː ʃeɪm
  1. let down
   USA: le't daʊ'n UK: let daʊn
  1. humiliate
   USA: hyuː·mɪ'liː·eɪ"t UK: hjuːmɪlɪeɪt
  1. humble
   USA: hʌ'mbʌ·l UK: hʌmbl
  1. dishonour
   UK: dɪsɔnər
  1. disgrace
   USA: dɪ"sgreɪ's UK: dɪsgreɪs
  1. disfigure
   USA: dɪ"sfɪ'gyəː· UK: dɪsfɪgər
  1. affront
   USA: ʌ·frʌ'nt UK: əfrʌnt
  1. abash
   USA: ʌ·bæ'ʃ UK: əbæʃ
megszégyenítőmn
  1. ignominious
   USA: ɪ"gnʌ·mɪ'niː·ʌ·s UK: ɪgnəmɪnɪəs
megszégyenítőenhsz
  1. ignominiously
   UK: ɪgnəmɪnɪəsliː
megszégyenítvemn
  1. ashamed
   USA: ʌ·ʃeɪ'md UK: əʃeɪmd
megszégyenít vkiti
  1. put sy to shame
   USA: pʊ't saɪ' tʌ· ʃeɪ'm
  1. disfigure
   USA: dɪ"sfɪ'gyəː· UK: dɪsfɪgər
megszégyenültnek látszikkif
  1. look small
   USA: lʊ'k smɔː'l UK: lʊk smɔːl
megszégyenülvemn
  1. ashamed
   USA: ʌ·ʃeɪ'md UK: əʃeɪmd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása