COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
megtámadi
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
  1. set about
   USA: se't ʌ·baʊ't UK: set əbaʊt
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. impugn
   USA: ɪ"mpyuː'n UK: ɪmpjuːn
  1. go for
   USA: goʊ' frəː· UK: goʊ fəː
  1. corrode
   USA: kəː·oʊ'd UK: kəroʊd
 1. jog
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. attack
   USA: ʌ·tæ'k UK: ətæk
  1. assault
   USA: ʌ·sɔː'lt UK: əsɔːlt
  1. assail
   USA: ʌ·seɪ'l UK: əseɪl
megtámadásfn
  1. offense
   USA: ʌ·fe'ns UK: əfens
  1. offence
   UK: əfens
megtámad és kirabolkif
megtámadhatatlanmn
  1. unimpeachable
   USA: ʌ"nɪ"mpiː'tʃʌ·bʌ·l UK: ʌnɪmpiːtʃəbl
  1. unassailable
   USA: ʌ"nʌ·seɪ'lʌ·bʌ·l UK: ʌnəseɪləbl
  1. invulnerable
   USA: ɪ"nvʌ'lnəː·ʌ·bʌ·l UK: ɪnvʌlnərəbl
  1. impugnable
   UK: ɪmpjuːneɪbl
  1. átv airtight
   USA: e'rtaɪ"t UK: eətaɪt
megtámadhatómn
  1. voidable
   UK: vɔɪdəbl
  1. defeasible
   UK: dɪfiːzəbl
megtámad; támadásfn
  1. attack
   USA: ʌ·tæ'k UK: ətæk
megtámad vkiti
  1. wade into sy
   USA: weɪ'd ɪ"ntʌ· saɪ'
  1. charge at sy
   USA: tʃɔ'rʤ æ't saɪ'
ellenséget megtámadi
  1. fall on the enemy
   USA: fɔ'l ɔ'n ðiː· e'nʌ·miː· UK: fɔːl ɔn ðiː enəmiː
  1. engage the enemy
   USA: e·ngeɪ'ʤ ðiː· e'nʌ·miː· UK: ɪngeɪʤ ðiː enəmiː
hevesen megtámadi
  1. átv lash
   USA: læ'ʃ UK: læʃ
vadul megtámadi
  1. savage
   USA: sæ'vɪ·ʤ UK: sævɪʤ
sebezhetö, megtámadható, sérülékenymn
  1. vulnerable
   USA: vʌ'lnəː·ʌ·bʌ·l UK: vʌlnərəbl
juhot megtámadó farkasfn
  1. worrier
   USA: wəː'iː·əː· UK: wʌrɪə
juhot megtámadó kutyafn
  1. worrier
   USA: wəː'iː·əː· UK: wʌrɪə
ólomfényűségtől megtámadottmn
 1. bot
  1. silvered
   UK: sɪlvəd
szabadalmi igény megtámadójafn
 1. jog
  1. rég US opposer
   UK: əpoʊzə
megtámadásfn
megtámadhatatlanmn
megtámadhatómn
megtámad vkiti
  1. über jn hermachen
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása