COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 9 szótárban. Részletek
megtéveszti
  1. throw off
   USA: θroʊ' ɔː'f UK: θroʊ ɔf
  1. biz take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. mystify
   USA: mɪ'stʌ·faɪ" UK: mɪstɪfaɪ
  1. hocus
   USA: hoʊ'kʌ·s UK: hoʊkəs
  1. green
   USA: griː'n UK: griːn
  1. fob
   USA: fɔː'b UK: fɔb
  1. deceive
   USA: dʌ·siː'v UK: dɪsiːv
  1. cozen
   UK: kʌzn
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
megtévesztésfn
  1. mystification
   UK: mɪstɪfɪkeɪʃn
  1. mockery
   USA: mɔ'kəː·iː· UK: mɔkəriː
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
  1. hocus pocus
   USA: hoʊ'kʌ·s poʊ'kʌ·s
  1. hoax
   USA: hoʊ'ks UK: hoʊks
  1. fallacy
   USA: fæ'lʌ·siː· UK: fæləsiː
  1. delusion
   USA: dʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪluːʒn
  1. deceit
   USA: dʌ·siː't UK: dɪsiːt
megtévesztettmn
megtévesztőmn
  1. specious
   USA: spiː'ʃʌ·s UK: spiːʃəs
  1. seductive
   USA: sʌ·dʌ'ktɪ·v UK: sɪdʌktɪv
  1. illusive
   USA: ɪ"luː'sɪ·v UK: ɪluːsɪv
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. fallacious
   USA: fʌ·leɪ'ʃʌ·s UK: fəleɪʃəs
  1. diversionary
   USA: dɪ·vəː'ʒʌ·ne"riː· UK: daɪvəːʃənəriː
  1. delusive
   UK: dɪluːsɪv
  1. deceptive
   USA: dʌ·se'ptɪ·v UK: dɪseptɪv
  1. bewildering
   USA: bʌ·wɪ'ldəː·ɪ·ŋ UK: bɪwɪldərɪŋ
  1. abuser
   USA: ʌ·byuː'zəː· UK: əbjuːzə
megtévesztőenhsz
  1. deceptively
   USA: dʌ·se'ptɪ·vliː· UK: dɪseptɪvliː
  1. bewilderingly
   UK: bɪwɪldərɪŋliː
megtévesztő érveléskif
  1. special pleading
   USA: spe'ʃʌ·l pliː'dɪ·ŋ UK: speʃl pliːdɪŋ
megtévesztő hírkif
  1. false news
   USA: fɔː'ls nyuː'z UK: fɔːls njuːz
megtévesztő külsőfn
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
megtévesztő látszatfn
  1. speciousness
   UK: spiːʃəsnəs
megtévesztő támadásfn
 1. kat
  1. feint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
megtévesztő volta vminekfn
  1. seductiveness
   UK: sɪdʌktɪvnəs
megtéveszt vkiti
  1. take a rise out of sy
   USA: teɪ'k eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. get a rise out of sy
   USA: gɪ't eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. fob sy
   USA: fɔː'b saɪ'
  1. fob sy off
   USA: fɔː'b saɪ' ɔː'f
megtéveszti
  1. linken
   'lɪŋkən
  1. irren
   'ɪrən
  1. rég frustrieren
   frʊs'triːrən
megtévesztésfn
  1. e Täuschung
   1. többes szám:
   2. Täuschungen
   1. birtokos eset:
   2. Täuschung
  1. e Gaukelei
   gaʊkə'laɪ
   1. többes szám:
   2. Gaukeleien
   1. birtokos eset:
   2. Gaukelei
  1. r Betrug
   bə'truːk
   1. birtokos eset:
   2. Betruges
   3. Betrugs
megtévesztõmn
megtévesztésfn
 1. sakk ját
megtévesztésfn
megtévesztõkif
megtévesztőenhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása