Összesen 60 találat 8 szótárban. Részletek
megtagadi
  1. repudiate
   USA: riː·pyuː'diː·eɪ"t UK: rɪpjuːdɪeɪt
  1. repudiate
   USA: riː·pyuː'diː·eɪ"t UK: rɪpjuːdɪeɪt
  1. renounce
   USA: rɪ"naʊ'ns UK: rɪnaʊns
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. Az igazgató határozottan megtagadta az aláírást.
    1. The director positively refused to sign.
  2. Étellel és itallal kínáltam az asszonyt, de ő mindent visszautasított.
    1. I offered the woman food and liquor, but she refused both.
  1. recant
   USA: riː·kæ'nt UK: rɪkænt
  1. put back
   USA: pʊ't bæ'k UK: pʊt bæk
  1. disown
   USA: dɪ"soʊ'n UK: dɪsoʊn
  1. disavow
   USA: dɪ"sʌ·vaʊ' UK: dɪsəvaʊ
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
  1. cast off
   USA: kæ'st ɔː'f UK: kɑst ɔf
megtagadásfn
  1. repudiation
   USA: rʌ·pyuː"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪpjuːdɪeɪʃn
  1. renunciation
   USA: rʌ·nʌ"nsiː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪnʌnsɪeɪʃn
  1. renouncement
   UK: rɪnaʊnsmənt
  1. recantation
   USA: riː·kæ·nteɪ'ʃʌ·n UK: riːkænteɪʃn
  1. non-compliance
   USA: nɔ"nkʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: nɔnkəmplaɪəns
  1. disavowal
   UK: dɪsəvaʊəl
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
  1. abnegation
   UK: æbnɪgeɪʃn
(meg)tagadásfn
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
(meg)tagadhatómn
  1. deniable
   UK: dɪnaɪəbl
megtagadja véleményéti
  1. recant
   USA: riː·kæ'nt UK: rɪkænt
megtagad magától vmiti
megtagadnii
  1. repudiate
   USA: riː·pyuː'diː·eɪ"t UK: rɪpjuːdɪeɪt
megtagad vmit vkitőli
igazságszolgáltatás megtagadásakif
  1. denial of justice
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l ʌ·v ʤʌ'stʌ·s UK: dɪnaɪəl ɔv ʤʌstɪs
tagad, cáfol; megtagad, megvoni
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
peres ügy elintézésének megtagadásakif
  1. denial of justice
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l ʌ·v ʤʌ'stʌ·s UK: dɪnaɪəl ɔv ʤʌstɪs
csekket visszaküld, kifizetését megtagadjai
  1. bounce
   USA: baʊ'ns UK: baʊns
megtagadi
megtagad vkitkif
megtagadásfn
 1. hitről
(meg)tagadásfn
megtagadásfn
megtagad vmit vkitőli
megtagadi
  1. w poważnej sprawie odmówić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. odmówię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odmówi
   1. lásd még:
  2. w poważnej sprawie odmawiać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. odmawiam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odmawia
   1. lásd még:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása