COVID-19 Fight
Összesen 59 találat 9 szótárban. Részletek
megtarti
  1. vindicate
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t UK: vɪndɪkeɪt
  1. retain
   USA: riː·teɪ'n UK: rɪteɪn
  1. Sikerült megtartania vezető helyét a verseny második felében.
    1. She could retain her lead in the second half of the race.
  1. observe
   USA: ʌ·bzəː'v UK: əbzəːv
  1. keep on
   USA: kiː'p ɔ'n UK: kiːp ɔn
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. conserve
   USA: kʌ·nsəː'v UK: kənsəːv
megtartásfn
  1. retention
   USA: riː·te'nʃʌ·n UK: rɪtenʃn
  1. observing
   USA: ʌ·bzəː'vɪ·ŋ UK: əbzəːvɪŋ
  1. observance
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·ns UK: əbzəːvəns
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
megtartására kényszeríti
  1. biz nail down
   USA: neɪ'l daʊ'n UK: neɪl daʊn
megtartja a szavátkif
  1. stand to one's word
   USA: stæ'nd tʌ· wʌ'nz wəː'd UK: stænd tuː wʌnz wəːd
  1. keep one's promise
   USA: kiː'p wʌ'nz prɔ'mʌ·s UK: kiːp wʌnz prɔmɪs
megtartja a szombatoti
megtartja a visszajáró pénzti
  1. keep the odd money
   USA: kiː'p ðiː· ɔ'd mʌ'niː· UK: kiːp ðiː ɔd mʌniː
megtartja ígéretétkif
  1. keep faith with sy
   USA: kiː'p feɪ'θ wʌ·ð saɪ'
megtartja magának amit tudkif
  1. keep under one's hat
   USA: kiː'p ʌ'ndəː· wʌ'nz hæ't UK: kiːp ʌndər wʌnz hæt
megtart, kapaszkodik belekif
  1. hang onto
   USA: hæ'ŋ ɔ'ntuː· UK: hæŋ ɔntʊ
megtart, konzerválfn
  1. preserve
   USA: priː·zəː'v UK: prɪzəːv
megtart magánaki
  1. pej pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
megtartófn
  1. observer
   USA: ʌ·bzəː'vəː· UK: əbzəːvər
megtartóztatja magát (vmtől)i
  1. eschew
   USA: e·stʃuː' UK: ɪstʃuː
ünnepet megtartkif
  1. observe a holiday
   USA: ʌ·bzəː'v eɪ' hɔ'lʌ·deɪ" UK: əbzəːv eɪ hɔlədeɪ
fényét megtartómn
  1. untarnished
   UK: ʌntɑnɪʃt
szombatos, a szombattartó egyház tagja (aki a negyedik parancsolat szerint megtartja a szombatot)fn
  1. Sabbatarian
   UK: sæbəteərɪən
megtarti
  1. ritk határidőt/tanácsot/ígéretet innehalten
megtarti
  1. halten
   'haltən
  1. halten
   'haltən
  1. erhalten
   ɛɐ'haltən
  1. bewahren
   bə'vaːrən
  1. ált behalten
   bə'haltən
megtartásfn
  1. e Erhaltung
   ɛɐ'haltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Erhaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Erhaltung
megtartja a szavátkif
  1. sein Wort halten
   'zaɪn 'vɔɐt 'haltən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása