Összesen 393 találat 9 szótárban. Részletek
megyi
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. tool along
   USA: tuː'l ʌ·lɔː'ŋ UK: tuːl əlɔŋ
  1. átv tend
   USA: te'nd UK: tend
  1. US pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. march
   USA: mɔ'rtʃ UK: mɑtʃ
  1. szl hop
   USA: hɔ'p UK: hɔp
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. goto
   USA: goʊ'toʊ·
  1. goes
   USA: goʊ'z UK: goʊz
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
  1. go , went , gone
   USA: goʊ' we'nt gɔː'n UK: goʊ went gɔn
  1. gang
   USA: gæ'ŋ UK: gæŋ
megy a dolog?kif
  1. going strong?
   USA: goʊ'ʌ·n strɔː'ŋ UK: goʊɪŋ strɔŋ
megy a dologkif
  1. can you manage it?
   USA: kʌ·n yuː' mæ'nʌ·ʤ ʌ·t UK: kæn juː mænɪʤ ɪt
megyefn
  1. GB shire
   USA: ʃaɪ'r UK: ʃɪə
  1. county
   USA: kaʊ'niː· UK: kaʊntiː
  1. Co.
   USA: koʊ' UK: koʊ
megyei milícia (szó szerint: a megye hatalma, egy angolszász jogi koncepció)kif
  1. posse comitatus
   USA: pɔ'siː· kɔː·mʌ·teɪ'tʌ·s
megyei rendőrfőnökfn
  1. super
   USA: suː'pəː· UK: suːpər
  1. US sheriff
   USA: ʃe'rʌ·f UK: ʃerɪf
megyei székhelyfn
  1. county town
   USA: kaʊ'niː· taʊ'n UK: kaʊntiː taʊn
megyéspüspökfn
  1. diocesan
   USA: daɪ·ɔ'sʌ·sʌ·n UK: daɪɔsɪsn
megy (film)i
  1. be on
   USA: biː· ɔ'n UK: biː ɔn
megy/halad/terjedkif
  1. it is making way
   USA: ʌ·t ʌ·z meɪ'kɪ·ŋ weɪ' UK: ɪt ɪz meɪkɪŋ weɪ
megy, mint a karikacsapáskif
  1. get on like a house on fire
   USA: gɪ't ɔ'n laɪ'k eɪ' haʊ's ɔ'n faɪ'r UK: get ɔn laɪk eɪ haʊz ɔn faɪər
megy vhovai
  1. take to
   USA: teɪ'k tʌ· UK: teɪk tuː
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
megy vmihezi
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. Az édes pezsgő tökéletes párja az epernek.
    1. Sweet champagne is a perfect match for strawberries.
megy vmilyen sebességgeli
  1. log
   USA: lɔː'g UK: lɔg
autóbuszon megyi
  1. go by bus
   USA: goʊ' baɪ' bʌ's UK: goʊ baɪ bʌs
autózni megyi
  1. go for a ride
   USA: goʊ' frəː· eɪ' raɪ'd UK: goʊ fəː eɪ raɪd
azonnal megykif
  1. go express
   USA: goʊ' ɪ·kspre's UK: goʊ ɪkspres
békaügetésben megyi
betegszabira megyi
  1. take sickies
   UK: teɪk sɪkɪz
bevásárolni megyi
  1. go shopping
   USA: goʊ' ʃɔ'pɪ·ŋ UK: goʊ ʃɔpɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása