-mentesmn
  1. összet proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
ment(es)mn
  1. devoid
   USA: dɪ·vɔɪ'd UK: dɪvɔɪd
mentesmn
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. untinged
   UK: ʌntɪnʤd
  1. quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. immune
   USA: ɪ"myuː'n UK: ɪmjuːn
  1. free
   USA: friː' UK: friː
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
  1. devoid
   USA: dɪ·vɔɪ'd UK: dɪvɔɪd
mentes vmitőlmn
  1. untinged
   UK: ʌntɪnʤd
mentességfn
  1. immunity
   USA: ɪ"myuː'nʌ·tiː· UK: ɪmjuːnɪtiː
  1. freedom
   USA: friː'dʌ·m UK: friːdəm
 1. jog tört
  1. franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
  1. exemption
   USA: ɪ·gze'mʃʌ·n UK: ɪgzempʃn
mentességet élvezőfn
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
mentesíti
  1. exonerate
   USA: ɪ·gzɔ'nəː·eɪ"t UK: ɪgzɔnəreɪt
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
  1. decontaminate
   USA: diː·kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"t UK: diːkəntæmɪneɪt
mentesít (EU)i
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
mentesít (PHARE)kif
  1. (to) relieve
   USA: tʌ· riː·liː'v UK: tuː rɪliːv
mentesít vkit vmi alóli
mentesítésfn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. immunization
   USA: ɪ"myuː·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɪmjʊnaɪzeɪʃn
  1. exoneration
   USA: ɪ·gzɔ·nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzɔnəreɪʃn
  1. exemption
   USA: ɪ·gze'mʃʌ·n UK: ɪgzempʃn
mentesítő vonatfn
  1. relief train
   USA: riː·liː'f treɪ'n UK: rɪliːf treɪn
mentesülésfn
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
betegségtől mentesmn
bűntől mentesmn
  1. Shakes franchised
   USA: fræ'ntʃaɪ·zd UK: fræntʃaɪzd
előítéletektől mentesmn
  1. unbiased
   USA: ʌ"nbaɪ'ʌ·st UK: ʌnbaɪəst
érzelgéstől mentesmn
  1. unsentimental
   USA: ʌ·nse"ntʌ·me'ntʌ·l UK: ʌnsentɪmentl
gátlásoktól mentesmn
 1. pszich
  1. uninhibited
   USA: ʌ"nɪ"nhɪ'bʌ·tʌ·d UK: ʌnɪnhɪbɪtɪd
költségektől mentesmn
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
szennyeződésektől mentesmn
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása