COVID-19 Fight
Összesen 8 találat 5 szótárban. Részletek
meredekségfn
  1. steepness
   USA: stiː'pnʌ·s UK: stiːpnəs
  1. slope
   USA: sloʊ'p UK: sloʊp
  1. precipitousness
   UK: prɪsɪpɪtəsnəs
  1. gradient
   UK: greɪdɪənt
  1. gradation
   USA: greɪ·deɪ'ʃʌ·n UK: grədeɪʃn
  1. escarpment
   USA: e·skɔ'rpmʌ·nt UK: ɪskɑpmənt
eloszlásgörbe meredekségefn
görbe meredekségekif
  1. rise of a curve
   USA: raɪ'z ʌ·v eɪ' kəː'v UK: raɪz ɔv eɪ kəːv
meredekségfn
 1. mat
  1. e Steigung
   'ʃtaɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Steigungen
   1. birtokos eset:
   2. Steigung
  1. e Schroffheit
   'ʃrɔfhaɪt
   1. többes szám:
   2. Schroffheiten
   1. birtokos eset:
   2. Schroffheit
meredekségfn
meredekségnincs
  1. pendio
   tsz: -ii pendío
meredekségfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása