COVID-19 Fight
mirrorfn USA: mɪ'rəː· UK: mɪrər
mirrori tsi USA: mɪ'rəː· UK: mɪrər
mirror / rear view -fn USA: mɪ'rəː· rɪ'r vyuː' UK: mɪrər rɪər vjuː
convex mirrorkif USA: kɔ'nve"ks mɪ'rəː· UK: kɔnveks mɪrər
driving mirrorfn USA: draɪ'vɪ·ŋ mɪ'rəː· UK: draɪvɪŋ mɪrər
rear-view mirrorfn USA: riː'rvyuː· mɪ'rəː·
rearview mirrorfn USA: riː'rvyuː· mɪ'rəː·
vanity mirrorkif USA: væ'nʌ·tiː· mɪ'rəː· UK: vænɪtiː mɪrər
rear view mirrorfn USA: rɪ'r vyuː' mɪ'rəː· UK: rɪər vjuː mɪrər
view / rear - mirrorfn USA: vyuː' rɪ'r mɪ'rəː· UK: vjuː rɪər mɪrər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása