Összesen 37 találat 2 szótárban. Részletek
mondi
  1. Sprechen
   'ʃprɛçən
  1. sagen
   'zaːgən
  1. Reden
   'reːdən
  1. nennen
   'nɛnən
  1. dienen
   'diːnən
mondi
  1. közléssel meinen
   'maɪnən
mondi
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
   'maxən
mondi
 1. vall
  1. misét zelebrieren
   tsele'briːrən
mond vmineki
mondafn
  1. e Sage
   'zaːgə
   1. többes szám:
   2. Sagen
   1. birtokos eset:
   2. Sage
mondabelimn
mondaimn
mondanaki
mondanivalófn
  1. e Aussage
   'aʊszaːgə
mondaszerûmn
mondatfn
 1. nyelv
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
mondattanfn
  1. e Syntax
   'zʏntaks
   1. többes szám:
   2. Syntaxen
   1. birtokos eset:
   2. Syntax
 1. nyelv
mondjuk hátkif
  1. sagen wir nun
   'zaːgən 'viːɐ 'nuːn
mondvacsináltmn
  1. gemacht
   gə'maxt
mondásfn
  1. s Wort
   'vɔɐt
   1. többes szám:
   2. Worte
   1. birtokos eset:
   2. Wortes
   3. Worts
  1. r Spruch
   'ʃprʊx
   1. birtokos eset:
   2. Spruches
   3. Spruchs
csütörtököt mondi
csütörtököt mondi
  1. versagen
   fɛɐ'zaːgən
köszönetet mondi
  1. danken
   'daŋkən
tósztot mondi
  1. toasten
   'toːstən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása