COVID-19 Fight
Összesen 49 találat 8 szótárban. Részletek
növeli
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. send up
   USA: se'nd ʌ'p UK: send ʌp
  1. run up
   USA: rʌ'n ʌ'p UK: rʌn ʌp
  1. redouble
   USA: riː·dʌ'bʌ·l UK: rɪdʌbl
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
  1. heighten
   USA: haɪ'tʌ·n UK: haɪtn
  1. átv extend
   USA: ɪ·kste'nd UK: ɪkstend
  1. exacerbate
   USA: ɪ·gzæ'səː·beɪ"t UK: ɪgzæsəbeɪt
  1. enlarge
   USA: ʌ·nlɔ'rʤ UK: ɪnlɑʤ
  1. enhance
   USA: e·nhæ'ns UK: ɪnhɑns
  1. átv elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
  1. rég aggravate
   USA: æ'grʌ·veɪ"t UK: ægrəveɪt
  1. add to
   USA: æ'd tʌ· UK: æd tuː
növelésfn
  1. GB rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
  1. enhancement
   USA: e·nhæ'nsmʌ·nt UK: ɪnhɑnsmənt
  1. augmentation
   USA: ɔ"gme·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgmenteɪʃn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
növeli az erejéti
 1. zene
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
növeli az esélytkif
  1. grease the skids
   USA: griː's ðiː· skɪ'dz UK: griːs ðiː skɪdz
növeli vki nehézségeiti
nemi vágyat növelőmn
  1. aphrodisiacal
   UK: æfrədɪzaɪəkl
  1. aphrodisiac
   USA: æ"froʊ·diː'ziː·æ·k UK: æfrədɪzɪæk
nemi vágyat növelő szerfn/mn
  1. aphrodisiac
   USA: æ"froʊ·diː'ziː·æ·k UK: æfrədɪzɪæk
növeli
  1. steigern
   'ʃtaɪgɐn
  1. irod potenzieren
   potɛn'tsiːrən
  1. heben
   'heːbən
növelésfn
  1. e Steigerung
   'ʃtaɪgərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Steigerungen
   1. birtokos eset:
   2. Steigerung
  1. e Hebung
   'heːbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Hebungen
   1. birtokos eset:
   2. Hebung
nemi vágyat növelőmn
növeli
 1. mennyiséget
  1. liczbę czegoś; powiększyć rozmnożyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. rozmnożę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. rozmnoży
   1. lásd még:
  2. liczbę czegoś, powiększyć rozmnażać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. rozmnażam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. rozmnaża
   1. lásd még:
növelésfn
növelhetőnincs
  1. espandibile
   espandíbile
növeli a hatékonyságát / hatóerejétnincs
növeli az elnyomástnincs
növeli az értékétnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása