COVID-19 Fight
Összesen 420 találat 9 szótárban. Részletek
fn
  1. woman, women
   USA: wʊ'mʌ·n wɪ'mʌ·n UK: wʊmən wɪmɪn
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
 1. áll
  1. vixen
   USA: vɪ'ksɪ"n UK: vɪksn
  1. twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. spring up
   USA: spəː·ɪ'ŋ ʌ'p UK: sprɪŋ ʌp
  1. pullulate
   UK: pʌljʊleɪt
  1. jane
   USA: ʤeɪ'n UK: ʤeɪn
  1. szl hen
   USA: he'n UK: hen
  1. szl heifer
   USA: he'fəː· UK: hefər
  1. grow
   USA: groʊ' UK: groʊ
  1. grow, grew, grown
   USA: groʊ' gruː' groʊ'n UK: groʊ gruː groʊn
 2. jog
  1. female
   USA: fiː'meɪ"l UK: fiːmeɪl
  1. Amint az úrfi közelebb ért a kunyhóhoz, bentről egy nő zokogását és jajveszékelését hallotta.
    1. He approached the hut, and heard from within the sobs and wailing of a female.
  1. átv extend
   USA: ɪ·kste'nd UK: ɪkstend
  1. szl durva GB crumpet
   UK: krʌmpɪt
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
fn
nőbolondítófn
  1. philanderer
   UK: fɪlændərər
nőcifn
nőcsábászfn
  1. sheikh
   USA: ʃiː'k UK: ʃeɪk
  1. sheik
   USA: ʃiː'k UK: ʃeɪk
  1. punter
   USA: pʌ'ntəː· UK: pʌntər
  1. szl masher
   UK: mæʃər
  1. lovelace
   USA: lʌ'vleɪ"s UK: lʌvleɪs
  1. gay dog
   USA: geɪ' dɔː'g UK: geɪ dɔg
nőgyógyászfn
  1. gynecologist
   USA: gaɪ"nʌ·kɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: gaɪnɪkɔləʤɪst
  1. gynaecologist
   UK: gaɪnɪkɔləʤɪst
nőgyógyászatimn
  1. gynecological
   USA: gaɪ"nʌ·kʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: gaɪnɪkəlɔʤɪkl
nőgyűlöletfn
  1. misogyny
   USA: mɪ'zʌ·ʤʌ·niː· UK: maɪsɔʤɪniː
nőgyűlölőfn
  1. misogynous
   UK: mɪsɔʤɪnəs
  1. misogynist
   USA: mɪ'zʌ·ʤʌ·nʌ·st UK: mɪsɔʤɪnɪst
nőimn
  1. women's
   UK: wɪmɪnz
  1. womanly
   UK: wʊmənliː
  1. woman's
   UK: wʊmənz
  1. female
   USA: fiː'meɪ"l UK: fiːmeɪl
  1. Mégis, a világért sem vétett volna a női etikett szabályai ellen.
    1. Not for the world would she violate any of the observances of female etiquette.
női akt a falonfn
női alsóneműfn
  1. undies
   UK: ʌndɪz
női blúzfn
  1. rég tucker
   USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
női csaposfn
  1. tapstress
   UK: tæpstrɪs
női divatárufn
  1. millinery
   UK: mɪlɪnəriː
  1. ladies' wear
   USA: leɪ'diː·z we'r UK: leɪdɪz wɪər
  1. ladie's wear
   USA: leɪ'diː·z we'r UK: leɪdɪz wɪər
nőiesmn
  1. womanly
   UK: wʊmənliː
  1. womanish
   UK: wʊmənɪʃ
  1. unmanly
   UK: ʌnmænliː
  1. soft
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
  1. feminine
   USA: fe'mʌ·nʌ·n UK: femənɪn
  1. átv emasculated
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"tʌ·d UK: ɪmæskjʊleɪtɪd
  1. emasculate
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"t UK: ɪmæskjʊlɪt
  1. effeminate
   USA: iː·fe'mʌ·nʌ·t UK: ɪfemɪneɪt
nőies férfifn
  1. biz US sissy
   USA: sɪ'siː· UK: sɪsiː
  1. pansy
   USA: pæ'nziː· UK: pænziː
  1. pansy boy
   USA: pæ'nziː· bɔɪ' UK: pænziː bɔɪ
  1. biz milksop
   UK: mɪlksɔp
  1. átv baby
   USA: beɪ'biː· UK: beɪbiː
nőies fiúfn
  1. sissy
   USA: sɪ'siː· UK: sɪsiː
nőies, lágymn
  1. feminine
   USA: fe'mʌ·nʌ·n UK: femənɪn
nőies leszbikus nőkif
  1. lipstick lesbian
   USA: lɪ'pstɪ"k le'zbiː·ʌ·n UK: lɪpstɪk lezbɪən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása