COVID-19 Fight
nehéz helyzetfn
  1. toughie
   UK: tʌfiː
  1. strait
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. sod
   USA: sɔ'd UK: sɔd
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. biz fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
  1. a tight spot
   USA: eɪ' taɪ't spɔ't UK: eɪ taɪt spɔt
(nehéz) helyzeti
  1. plight
   USA: plaɪ't UK: plaɪt
nehéz helyzetbe hozi
  1. átv biz tree
   USA: triː' UK: triː
  1. land in difficulty
   USA: læ'nd ɪ'n dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: lænd ɪn dɪfɪkəltiː
nehéz helyzetbe kerüli
  1. tie oneself up into knots
   USA: taɪ' wʌ"nse'lf ʌ'p ɪ"ntʌ· nɔ'ts UK: taɪ wʌnself ʌp ɪntuː nɔts
nehéz helyzetbenkif
  1. in a fix
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'ks UK: ɪn eɪ fɪks
  1. between hell and high water
   USA: biː·twiː'n he'l ʌ·nd haɪ' wɔː'təː· UK: bɪtwiːn hel ənd haɪ wɔːtər
nehéz helyzetben hagyottmn
  1. stranded
   USA: stræ'ndʌ·d UK: strændɪd
dilemma, nehéz helyzetfn
  1. dilemma
   USA: dʌ·le'mʌ· UK: dɪlemə
nehéz/kinos helyzetfn
  1. predicament
   USA: priː·dɪ'kʌ·mʌ·nt UK: prɪdɪkəmənt
nehéz/szorult helyzet, állapoti
  1. plight
   USA: plaɪ't UK: plaɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása