COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 8 szótárban. Részletek
nehezteli
  1. tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. resent
   USA: riː·ze'nt UK: rɪzent
  1. be piqued at
   USA: biː· piː'kt æ't UK: biː piːkt ət
neheztelésfn
  1. resentment
   USA: rʌ·ze'nmʌ·nt UK: rɪzentmənt
  1. rancour
   UK: ræŋkər
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
  1. ill feeling
   USA: ɪ'l fiː'lɪ·ŋ UK: ɪl fiːlɪŋ
  1. grudge
   USA: grʌ'ʤ UK: grʌʤ
  1. dudgeon
   USA: dʌ'ʤʌ·n UK: dʌʤən
  1. displease
   USA: dɪ"spliː'z UK: dɪspliːz
neheztelés, sértödésfn
  1. resentment
   USA: rʌ·ze'nmʌ·nt UK: rɪzentmənt
neheztelőmn
  1. resentful
   USA: rʌ·ze'ntfʌ·l UK: rɪzentfəl
neheztel rákif
  1. be sore at
   USA: biː· sɔː'r æ't UK: biː sɔːr ət
  1. be cross with
   USA: biː· krɔː's wʌ·ð UK: biː krɔs wɪð
neheztel vkirei
  1. owe sy a grudge
   USA: oʊ' saɪ' eɪ' grʌ'ʤ
  1. bear sy a grudge
   USA: be'r saɪ' eɪ' grʌ'ʤ
  1. be sore at sy
   USA: biː· sɔː'r æ't saɪ'
megbántott, neheztelömn
  1. resentful
   USA: rʌ·ze'ntfʌ·l UK: rɪzentfəl
sértődötten, megbántva, neheztelve, bosszúsanhsz
  1. resentfully
   UK: rɪzentfəliː
nehezteli
  1. grollen
   'grɔlən
neheztelésfn
  1. s Ressentiment
   rɛsãti'mãː
   1. többes szám:
   2. Ressentiments
   1. birtokos eset:
   2. Ressentiments
  1. r Groll
   'grɔl
   1. birtokos eset:
   2. Grolles
   3. Grolls
neheztel vkirekif
neheztelésnincs
neheztelésfn
  1. ruggine
   n rúggine
  1. irod mal umore
   h
  1. toszk fiele
   h tsz: -li ritk.: le fiela
  1. rég irod felle
   h
  1. rég fele
   h
  1. rég cosso
   h
neheztelésmn
  1. rég boncio
neheztelőmn
  1. ritk irod broncio
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása