COVID-19 Fight
Összesen 396 találat 12 szótárban. Részletek
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)fn
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
nézi
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
  1. biz AUS screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. regard
   USA: rʌ·gɔ'rd UK: rɪgɑd
  1. overlook
   USA: oʊ'vəː·lʊ"k UK: oʊvəlʊk
  1. irod mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. looks
   USA: lʊ'ks UK: lʊks
  1. look
   USA: lʊ'k UK: lʊk
  1. look
   USA: lʊ'k UK: lʊk
  1. give upon
   USA: gɪ'v ʌ·pɔ'n UK: gɪv əpɔn
  1. front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
nézd csakfn
  1. why
   USA: hwaɪ' UK: waɪ
nézd meg, hova lépsz!kif
  1. watch your step!
   USA: wɔ'tʃ yʊ'r ste'p UK: wɔtʃ jɔːr step
  1. mind your step!
   USA: maɪ'nd yʊ'r ste'p UK: maɪnd jɔːr step
nézd meg magad!kif
  1. see for yourself!
   USA: siː' frəː· yɔː'rse·lf UK: siː fəː jɔːself
nézd meg magad (is)kif
  1. see for yourself
   USA: siː' frəː· yɔː'rse·lf UK: siː fəː jɔːself
nézd, milyen késő vankif
  1. look at the time
   USA: lʊ'k æ't ðiː· taɪ'm UK: lʊk ət ðiː taɪm
nézd öreg fiú!kif
  1. i say old thing!
   USA: aɪ' seɪ' oʊ'ld θɪ'ŋ UK: aɪ seɪ oʊld θɪŋ
nézésfn
  1. irod regard
   USA: rʌ·gɔ'rd UK: rɪgɑd
  1. gaze
   USA: geɪ'z UK: geɪz
nézetfn
  1. view
   USA: vyuː' UK: vjuː
  1. biz theory
   USA: θiː'əː·iː· UK: θɪəriː
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. sentiment
   USA: se'nʌ·mʌ·nt UK: sentɪmənt
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. eye
   USA: aɪ' UK: aɪ
 1. épít
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
nézeteltérésfn
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
  1. dissidence
   USA: dɪ'sʌ·dʌ·ns UK: dɪsɪdəns
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clash of views
   USA: klæ'ʃ ʌ·v vyuː'z UK: klæʃ ɔv vjuːz
nézeteltéréseket elsimítkif
  1. arrange differences
   USA: əː·eɪ'nʤ dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: əreɪnʤ dɪfrənsɪz
nézeteltérése van vkiveli
  1. be at variance with sy
   USA: biː· æ't ve'riː·ʌ·ns wʌ·ð saɪ'
nézeteltérést elsimíti
  1. fix up a quarrel
   USA: fɪ'ks ʌ'p eɪ' kwɔː'rʌ·l UK: fɪks ʌp eɪ kwɔrəl
nézetem/véleményem szerintkif
  1. in my esteem
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·stiː'm UK: ɪn maɪ ɪstiːm
nézetletérésfn
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
nézet, nézöpont, véleményfn
  1. view
   USA: vyuː' UK: vjuː
néznii
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
(nézö)közönségfn
  1. audience
   USA: ɔ'diː·ʌ·ns UK: ɔːdɪəns
nézöpontkif
  1. view / point of -
   USA: vyuː' pɔɪ'nt ʌ·v UK: vjuː pɔɪnt ɔv
  1. point of view
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v vyuː' UK: pɔɪnt ɔv vjuː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása