COVID-19 Fight
noticefn USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
   1. The building is closed until further notice.
     1. További értesítésig az épület zárva.
   1. There was a large notice on the wall saying 'No Smoking'.
     1. A figyelmeztetés a falon függött: Dohányozni tilos.
  1. Such was the notice printed in large type on the front page of every newspaper.
    1. Ez volt az a közlemény, amely nagy betűkkel szedve jelent meg az újságokban.
  1. Don't take any notice of what she says - she is in a horrible mood today.
    1. Ne is vedd figyelembe amit mond - ma borzasztó hangulatban van.
  1. I handed in my notice yesterday.
    1. Tegnap beadtam a felmondásomat.
  2. She had very little notice from any but the young man.
    1. A fiatalembert kivéve, a társaság alig vett róla tudomást.
noticei tsi USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. I waved at Tom but he didn't notice.
    1. Integettem Tomnak de nem vette észre.
notice boardfn USA: noʊ'tʌ·s bɔː'rd UK: noʊtɪs bɔːd
notice is hereby given thatkif USA: noʊ'tʌ·s ʌ·z hɪ·rbaɪ' gɪ'vʌ·n ðʌ·t UK: noʊtɪs ɪz hɪəbaɪ gɪvn ðət
notice / take - (of)i USA: noʊ'tʌ·s teɪ'k ʌ·v UK: noʊtɪs teɪk ɔv
notice to quitkif USA: noʊ'tʌ·s tʌ· kwɪ't UK: noʊtɪs tuː kwɪt
noticeablemn USA: noʊ'tʌ·sʌ·bʌ·l UK: noʊtɪsəbl
noticeablyhsz USA: noʊ'tʌ·sʌ·bliː· UK: noʊtɪsəbliː
notice-boardfn
noticedi USA: noʊ'tʌ·st UK: noʊtɪst
escape noticekif USA: ʌ·skeɪ'p noʊ'tʌ·s UK: ɪskeɪp noʊtɪs
modification noticekif USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
modification noticekif USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
obituary noticekif USA: oʊ·bɪ'tʃuː·e"riː· noʊ'tʌ·s UK: əbɪtjʊəriː noʊtɪs
take notice (of)i USA: teɪ'k noʊ'tʌ·s ʌ·v UK: teɪk noʊtɪs ɔv
take notice ofi USA: teɪ'k noʊ'tʌ·s ʌ·v UK: teɪk noʊtɪs ɔv
give notice to syi USA: gɪ'v noʊ'tʌ·s tʌ· saɪ'
at short noticekif USA: æ't ʃɔː'rt noʊ'tʌ·s UK: ət ʃɔːt noʊtɪs
until further noticekif USA: ʌ·ntɪ'l fəː'ðəː· noʊ'tʌ·s UK: ʌntɪl fəːðər noʊtɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása