COVID-19 Fight
nyílásfn
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
 1. műsz
  1. throat
   USA: θroʊ't UK: θroʊt
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. slit
   USA: slɪ't UK: slɪt
  1. rift
   USA: rɪ'ft UK: rɪft
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. orifice
   USA: ɔː'rʌ·fʌ·sʌ· UK: ɔrɪfɪs
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. muzzle
   USA: mʌ'zʌ·l UK: mʌzl
  1. mouth
   USA: maʊ'θ UK: maʊθ
  1. hole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. hiatus
   USA: haɪ·eɪ'tʌ·s UK: haɪeɪtəs
  1. hatchway
   UK: hætʃweɪ
  1. gap
   USA: gæ'p UK: gæp
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
 2. hajó
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
  1. aperture
   USA: æ'pəː·tʃəː· UK: æpətʃər
nyílás a hajófalonfn
 1. hajó
  1. gangway
   UK: gæŋweɪ
nyíláshidalásfn
 1. épít
  1. lintel
   USA: lɪ'ntʌ·l UK: lɪntl
bejárati nyílásfn
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
beszívó nyílásfn
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
fedeles nyílásfn
  1. bunker scuttles
   UK: bʌŋkər skʌtlz
fedélzeti nyílásfn
  1. hatchway
   UK: hætʃweɪ
  1. hatch
   USA: hæ'tʃ UK: hætʃ
fényképező nyílásfn
  1. camera door
   USA: kæ'mrʌ· dɔː'r UK: kæmərə dɔːr
kiáramló nyílásfn
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
kibocsátó nyílásfn
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
kiömlési nyílásfn
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
kivezető nyílásfn
  1. outlet
   USA: aʊ'tle"t UK: aʊtlet
leengedő nyílásfn
 1. műsz
  1. purge
   USA: pəː'ʤ UK: pəːʤ
öblítő nyíláskif
  1. wash-out hole
   USA: wɔ'ʃaʊ"t hoʊ'l UK: wɔʃaʊt hoʊl
ömlesztő nyílásfn
  1. szl funnel
   USA: fʌ'nʌ·l UK: fʌnl
tátongó nyílásfn
  1. jaws
   USA: ʤɔː'z UK: ʤɔːz
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
akona nyílásafn
  1. táj bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
szemlencse nyílásafn
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
szelelő nyílásokkal ellátottmn
  1. ported
   USA: pɔː'rtʌ·d UK: pɔːtɪd
fedéllel zárható nyílásfn
 1. hajó
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása