COVID-19 Fight
Összesen 410 találat 9 szótárban. Részletek
nyelvi
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. Kellemes utazást!
    1. Have a nice trip!
  1. tongue
   USA: tʌ'ŋ UK: tʌŋ
  1. terms
   USA: təː'mz UK: təːmz
 1. nyelv
  1. speech
   USA: spiː'tʃ UK: spiːtʃ
  1. biz lingo
   USA: lɪ'ŋgoʊ· UK: lɪŋgoʊ
  1. language
   USA: læ'ŋgwʌ·ʤ UK: læŋgwɪʤ
 2. műsz
  1. index
   USA: ɪ'nde·ks UK: ɪndeks
 3. műsz
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
nyelv; beszélt nyelvi
  1. tongue
   USA: tʌ'ŋ UK: tʌŋ
nyelvbotlási
  1. biz trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. solecism
   UK: sɔlɪsɪzəm
  1. slip of the tongue
   USA: slɪ'p ʌ·v ðiː· tʌ'ŋ UK: slɪp ɔv ðiː tʌŋ
  1. lapse of the tongue
   USA: læ'ps ʌ·v ðiː· tʌ'ŋ UK: læps ɔv ðiː tʌŋ
  1. biz break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
  1. blooper
   USA: bluː'pəː·
  1. bloomer
   USA: bluː'məː· UK: bluːmər
nyelvbotlási
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. Kellemes utazást!
    1. Have a nice trip!
nyelvcsaládfn
  1. phylum
   USA: faɪ'lʌ·m UK: faɪləm
nyelvcsapfn
  1. uvula
   UK: juːvjʊlə
nyelvcsapimn
 1. orv
  1. uvular
   UK: juːvjʊlər
nyelvcsappal képzettmn
 1. nyelv
  1. uvular
   UK: juːvjʊlər
nyelvcsoportfn
  1. phylum
   USA: faɪ'lʌ·m UK: faɪləm
nyelvemlékfn
  1. monument
   USA: mɔ'nyʌ·mʌ·nt UK: mɔnjʊmənt
nyelvesmn
  1. irod rég coming
   USA: kʌ'mɪ·ŋ UK: kʌmɪŋ
nyelves (állat)mn
  1. incensed
   USA: ɪ'nse"nst UK: ɪnsenst
nyelves csókkif
  1. soul kiss
   USA: soʊ'l kɪ's UK: soʊl kɪs
nyelvészfn
  1. philologist
   UK: fɪlɔləʤɪst
  1. linguist
   USA: lɪ'ŋgwʌ·st UK: lɪŋgwɪst
  1. grammarian
   UK: grəmeərɪən
nyelvészetimn
  1. philological
   UK: fɪləlɔʤɪkl
  1. linguistic
   USA: lɪ·ŋgwɪ'stɪ·k UK: lɪŋgwɪstɪk
nyelvfékfn
 1. orv
  1. string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
nyelvhal (Kanadában)fn
  1. sole
   USA: soʊ'l UK: soʊl
nyelvhibásmn
nyelvimn
  1. linguistic
   USA: lɪ·ŋgwɪ'stɪ·k UK: lɪŋgwɪstɪk
  1. lingual
   UK: lɪŋgwəl
nyelvi fordulatfn
  1. phrase
   USA: freɪ'z UK: freɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása