COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 8 szótárban. Részletek
nyereségfn
  1. rég thrift
   USA: θrɪ'ft UK: θrɪft
  1. takings
   USA: teɪ'kɪ·ŋz UK: teɪkɪŋz
  1. biz take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
 1. gazd közg
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. profit
   USA: prɔ'fʌ·t UK: prɔfɪt
  1. szl plunder
   USA: plʌ'ndəː· UK: plʌndər
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. increment
   USA: ɪ'nkrʌ·mʌ·nt UK: ɪnkrəmənt
  1. gains
   USA: geɪ'nz UK: geɪnz
  1. gainings
   UK: geɪniːŋz
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
  1. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
    1. For to me, to live is Christ: and to die is gain.
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
  1. asset
   USA: æ'se"t UK: æset
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
  1. A két cég egy lehetséges (vállalat)felvásárlás feltételeiről tárgyal.
    1. The two firms are negotiationg the conditions of a possible acquisition.
  2. A rendszert hagyni kell három percig stabilizálódni, majd meg kell ismételni az adatgyűjtést.
    1. Allow the system to stabilize for three minutes and repeat the data acquisition.
nyereségesi
  1. be in the black
   USA: biː· ɪ'n ðiː· blæ'k UK: biː ɪn ðiː blæk
nyereséghajhászómn
  1. acquisitive
   USA: ʌ·kwɪ'zʌ·tɪ·v UK: əkwɪzətɪv
nyereségrészesedésfn
  1. bonus
   USA: boʊ'nʌ·s UK: boʊnəs
nyereségvágyómn
  1. acquisitive
   USA: ʌ·kwɪ'zʌ·tɪ·v UK: əkwɪzətɪv
elmaradt nyereségkif
  1. loss of profit
   USA: lɔː's ʌ·v prɔ'fʌ·t UK: lɔs ɔv prɔfɪt
vállalati nyereségadó előlegi
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
nem nyereségesmn
  1. non-profit
   USA: nɔ·nprɔ'fʌ·t UK: nɔnprɔfɪt
osztozik a nyereségenkif
  1. cut up the melon
   USA: kʌ't ʌ'p ðiː· me'lʌ·n UK: kʌt ʌp ðiː melən
folyamatosan sikeres, nyereséges vállalkozásmn
  1. blue-chip
   USA: bluː'tʃɪ"p UK: bluːtʃɪp
(gazdaságban) csökkent, mérsékel nyereséget ált.i
  1. erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
nyereségfn
  1. r Profit
   pro'fɪt
   1. többes szám:
   2. Profite
   1. birtokos eset:
   2. Profites
   3. Profits
  1. Nutzen
   'nʊtsən
  1. átv r Gewinn
   gə'vɪn
   1. többes szám:
   2. Gewinne
   1. birtokos eset:
   2. Gewinnes
   3. Gewinns
  1. e Ausbeute
   1. többes szám:
   2. Ausbeuten
   1. birtokos eset:
   2. Ausbeute
nyereségesmn
  1. profitabel
   profi'taːbəl
nyereséghajhászófn
  1. pej r Freibeuter
   'fraɪbɔʏtɐ
   1. többes szám:
   2. Freibeuter
   1. birtokos eset:
   2. Freibeuters
nyereség kecsegtetikif
  1. ein Gewinn winkt ihm
   'aɪn gə'vɪn 'vɪŋkt 'iːm
nyereségrészesedésfn
 1. ker
  1. r Bonus
   'boːnʊs
   1. többes szám:
   2. Bonusse
   1. birtokos eset:
   2. Bonusses
nyereségfn
  1. argó h velours
  1. biz n soupe
  1. pej h lucre
  1. h chopin
   biz
nyereségnincs
 1. üzletben
nyereségfn
  1. rég utilità
   n inv
  1. rég utilitate
   n
  1. rég utilitade
   n
  1. utile
   h útile
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása