COVID-19 Fight
nyugvómn
 1. fiz
  1. static
   USA: stæ'tɪ·k UK: stætɪk
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
  1. inert
   USA: ɪ"nəː't UK: ɪnəːt
nyugvó (nagyolvasztóé)i
  1. bosh
   USA: bɔ'ʃ UK: bɔʃ
nyugvóhelyfn
  1. lair
   USA: le'r UK: leər
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
nyugvójáratkif
  1. deadbeat escapement
   USA: de'dbiː"t ʌ·skeɪ'pmʌ·nt UK: dedbiːt ɪskeɪpmənt
nyugvópontfn
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
szilárd alapokon nyugvómn
nem biztos alapokon nyugvómn
  1. rocky
   USA: rɔ'kiː· UK: rɔkiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása