COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 7 szótárban. Részletek
oldatfn
 1. vegy
  1. tincture
   USA: tɪ'ŋktʃəː· UK: tɪŋktʃər
  1. solution
   USA: sʌ·luː'ʃʌ·n UK: səluːʃn
 2. vegy
  1. liquor
   USA: lɪ'kəː· UK: lɪkər
oldatállandósító szerfn
  1. stabilizer
   USA: steɪ'bʌ·laɪ"zəː· UK: steɪbəlaɪzər
ópium oldatfn
  1. laudanum
   USA: lɔː'dʌ·nʌ·m UK: lɔːdənəm
savas oldati
  1. sour
   USA: saʊ'r UK: saʊər
savas oldatban áztati
 1. ip
  1. sour
   USA: saʊ'r UK: saʊər
oldatfn
 1. vegy
  1. e Lösung
   1. többes szám:
   2. Lösungen
   1. birtokos eset:
   2. Lösung
 2. koh
  1. e Lauge
   'laʊgə
   1. többes szám:
   2. Laugen
   1. birtokos eset:
   2. Lauge
oldatfn
oldatnincs
 1. kémia
  1. chemia roztwór
erős oldatnincs
 1. kémia
híg oldatnincs
telített oldatnincs
 1. kémia
vizes oldatnincs
 1. kémia
kis koncentrációjú oldatnincs
nagy koncentrációjú oldatnincs
nem telített oldatnincs
 1. kémia
hidrogén-peroxid vizes oldatanincs
oldatnincs
oldatban fémionokhoz kötődő és azok tulajdonságait megváltoztatónincs
oldathoz alkoholt / szeszt adnincs
oldat intravénás bejuttatásafn
  1. flebo
   n inv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása