COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 7 szótárban. Részletek
olvashatatlanmn
  1. unreadable
   USA: ʌ'nriː'dʌ·bʌ·l UK: ʌnriːdəbl
  1. indecipherable
   UK: ɪndɪsaɪfrəbl
  1. illegible
   USA: ɪ"le'ʤʌ·bʌ·l UK: ɪleʤəbl
olvashatatlan kézíráskif
  1. cramped handwriting
   USA: kræ'mpt hæ'ndraɪ"tɪ·ŋ UK: kræmpt hændraɪtɪŋ
olvashatatlanná teszi
  1. obliterate
   USA: ʌ·blɪ'təː·eɪ"t UK: əblɪtəreɪt
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. deface
   USA: dʌ·feɪ's UK: dɪfeɪs
  1. censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
olvashatatlanná tételfn
  1. defacement
   UK: dɪfeɪsmənt
olvashatatlanná tevésfn
  1. obliteration
   UK: əblɪtəreɪʃn
olvashatatlanságfn
  1. illegibility
   UK: ɪleʤəbɪlɪtiː
olvashatatlanmn
  1. unleserlich
   'ʊnleːzɐliç
olvashatatlanságfn
  1. e Unleserlichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Unleserlichkeit
olvashatatlanfn
olvashatatlanmn
olvashatatlanmn
 1. elvont értelemben is
olvashatatlanná teszi
 1. nyomtatott szöveget fekete festékkel
olvashatatlanságfn
olvashatatlannincs
  1. inintelligibile
   inintelligíbile
  1. illeggibile
   illeggíbile
olvashatatlan írásfn
  1. gotico
   0 gótico
olvashatatlanul rossznincs
 1. könyv
  1. illeggibile
   illeggíbile
csúnyán, olvashatatlanul írottnincs
olvashatatlannincs
  1. olvashatatlanul ír
    1. пише ~о
  2. olvashatatlan aláírás
    1. ~ подпис
olvashatatlanmn
olvashatatlanulmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása