COVID-19 Fight
olvaszti
  1. thaw
   USA: θɔː' UK: θɔː
  1. melt
   USA: me'lt UK: melt
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
  1. found
   USA: faʊ'nd UK: faʊnd
 1. fémip
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
olvaszthatómn
  1. fusible
   USA: fyuː'zʌ·bʌ·l UK: fjuːzəbl
olvasztottmn
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. molten
   USA: moʊ'ltʌ·n UK: moʊltən
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
olvasztott fémfn
 1. koh
  1. smelt
   USA: sme'lt UK: smelt
olvasztott nyers vastömbfn
olvasztott vajkif
  1. run butter
   USA: rʌ'n bʌ'təː· UK: rʌn bʌtər
  1. clarified butter
   USA: kle'rʌ·faɪ"d bʌ'təː· UK: klærɪfaɪd bʌtər
olvasztárfn
 1. koh
  1. smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
olvasztásfn
 1. koh
  1. smelt
   USA: sme'lt UK: smelt
  1. liquefaction
   USA: lɪ"kwʌ·fæ'kʃʌ·n UK: lɪkwɪfækʃn
olvasztófn
 1. koh
  1. smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
olvasztókemencefn
 1. koh
  1. biz smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
olvasztómunkásfn
  1. smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
olvasztómázfn
 1. koh
  1. smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
olvasztóműhelyfn
 1. koh
  1. biz smelter
   USA: sme'ltəː· UK: smeltər
olvasztótégelyfn
 1. fémip
  1. rég biz pot
   USA: pɔ't UK: pɔt
  1. melting pot
   USA: me'ltɪ·ŋ pɔ't UK: meltɪŋ pɔt
  1. crucible
   USA: kruː'sʌ·bʌ·l UK: kruːsɪbl
olvasztóövfn
 1. fémip
  1. rég biz pot
   USA: pɔ't UK: pɔt
magába olvaszti
  1. assimilate
   USA: ʌ·sɪ'mʌ·leɪ"t UK: əsɪməleɪt
meleg olvasztott sajtos pirítóskif
  1. welsh rabbit
   USA: we'lʃ ræ'bɪ"t UK: welʃ ræbɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása