COVID-19 Fight
osztályozásfn
  1. tud taxonomy
   UK: tæksɔnəmiː
  1. sorting
   USA: sɔː'rtɪ·ŋ UK: sɔːtɪŋ
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. picking
   USA: pɪ'kɪ·ŋ UK: pɪkɪŋ
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. grading
   USA: greɪ'dɪ·ŋ UK: greɪdɪŋ
  1. gradation
   USA: greɪ·deɪ'ʃʌ·n UK: grədeɪʃn
  1. docketing
   UK: dɔkɪtɪŋ
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. classification
   USA: klæ"sʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: klæsɪfɪkeɪʃn
  1. assortment
   USA: ʌ·sɔː'rtmʌ·nt UK: əsɔːtmənt
osztályozás (növ)i
  1. grading
   USA: greɪ'dɪ·ŋ UK: greɪdɪŋ
osztályozásimn
osztályozási szabványok (növ)kif
  1. grade standards
   USA: greɪ'd stæ'ndəː·dz UK: greɪd stændədz
osztályozástanfn
  1. tud taxonomy
   UK: tæksɔnəmiː
osztályozástanimn
rongyok osztályozásafn
  1. shredding
   USA: ʃre'dɪ·ŋ UK: ʃredɪŋ
válogatás (osztályozási szabvány nélkül) (növ)i
  1. sorting
   USA: sɔː'rtɪ·ŋ UK: sɔːtɪŋ
méret szerinti osztályozásfn
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása