COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 9 szótárban. Részletek
pajtafn
  1. shed
   USA: ʃe'd UK: ʃed
  1. rég grange
   USA: greɪ'nʤ UK: greɪnʤ
nyitott pajtafn
  1. hovel
   USA: hʌ'vʌ·l UK: hɔvl
csür, pajta, raktárkif
pajtásfn
  1. AUS sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. sidekick
   USA: saɪ'dkɪ"k UK: saɪdkɪk
  1. rég US pard
   UK: pɑd
  1. mate
   USA: meɪ't UK: meɪt
  1. biz fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. feller
   USA: fe'ləː· UK: felə
  1. compeer
   UK: kɔmpɪər
  1. cohort
   USA: koʊ'hɔː·rt UK: koʊhɔːt
  1. cobber
   UK: kɔbər
  1. biz chum
   USA: tʃʌ'm UK: tʃʌm
  1. szl US buddy
   USA: bʌ'diː· UK: bʌdiː
  1. budded
   UK: bʌdɪd
  1. bud
   USA: bʌ'd UK: bʌd
pajtáskodiki
  1. fraternize
   USA: fræ'təː·naɪ"z UK: frætənaɪz
pajtáskodómn
  1. chummy
   USA: tʃʌ'miː· UK: tʃʌmiː
jó pajtásfn
  1. sport
   USA: spɔː'rt UK: spɔːt
testvér pajtásfn
kenyeres pajtásokkif
  1. sworn brothers
   USA: swɔː'rn brʌ'ðəː·z UK: swɔːn brʌðəz
haver, pajtás, öcskös (us)fn
  1. buddy
   USA: bʌ'diː· UK: bʌdiː
igazi jó pajtáskif
pajtafn
  1. r Speicher
   'ʃpaɪçɐ
   1. többes szám:
   2. Speicher
   1. birtokos eset:
   2. Speichers
  1. Schuppen
   'ʃʊpən
 1. épít
  1. r Schober
   'ʃoːbɐ
   1. többes szám:
   2. Schober
   1. birtokos eset:
   2. Schobers
  1. e Scheune
   'ʃɔʏnə
   1. többes szám:
   2. Scheunen
   1. birtokos eset:
   2. Scheune
  1. r Schauer (s)
   'ʃaʊɐ 'ɛs
  1. táj e Bahre
   'baːrə
   1. többes szám:
   2. Bahren
   1. birtokos eset:
   2. Bahre
pajtásfn
  1. r Kamerad
   kamə'raːt
   1. többes szám:
   2. Kameraden
   1. birtokos eset:
   2. Kameraden
  1. r Geselle
   gə'zɛlə
   1. többes szám:
   2. Gesellen
   1. birtokos eset:
   2. Gesellen
  1. rég r Genosse
   gə'nɔsə
   1. többes szám:
   2. Genossen
   1. birtokos eset:
   2. Genossen
  1. r Bruder
   'bruːdɐ
   1. birtokos eset:
   2. Bruders
pajtafn
pajtásfn
pajtásnincs
pajtásfn
pajtanincs
pajtáskodómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása