COVID-19 Fight
Összesen 286 találat 9 szótárban. Részletek
parancsfn
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
 1. jog
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. biz say-so
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Ezt a parancsot el ne feledd!
    1. Remember this order!
  1. irod mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. dictation
   USA: dɪ·kteɪ'ʃʌ·n UK: dɪkteɪʃn
  1. dictate
   USA: dɪ'kteɪ"t UK: dɪkteɪt
  1. commandment
   USA: kʌ·mæ'ndmʌ·nt UK: kəmɑndmənt
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
  1. bidding
   USA: bɪ'dɪ·ŋ UK: bɪdɪŋ
  1. irod behest
   USA: bɪ"he'st UK: bɪhest
parancsátvevőkif
  1. monitor console routine
   UK: mɔnɪtər kɔnsoʊl ruːtiːn
parancs átvevő és végrehajtókif
  1. command dispatcher
   USA: kʌ·mæ'nd dɪ'spæ"tʃəː· UK: kəmɑnd dɪspætʃə
parancsértelmezőkif
  1. digital command language
   USA: dɪ'ʤʌ·tʌ·l kʌ·mæ'nd læ'ŋgwʌ·ʤ UK: dɪʤɪtl kəmɑnd læŋgwɪʤ
  1. command line interpreter
   USA: kʌ·mæ'nd laɪ'n ɪ"ntəː'prʌ·təː· UK: kəmɑnd laɪn ɪntəːprɪtər
parancsértelmező nyelvkif
  1. console command language
   USA: kʌ·nsoʊ'l kʌ·mæ'nd læ'ŋgwʌ·ʤ UK: kɔnsoʊl kəmɑnd læŋgwɪʤ
parancsfilekif
  1. command file
   USA: kʌ·mæ'nd faɪ'l UK: kəmɑnd faɪl
parancsfile-végrehajtókif
  1. indirect command processor
   USA: ɪ"ndəː·e'kt kʌ·mæ'nd prɔ'se"səː· UK: ɪndɪrekt kəmɑnd proʊsesər
parancskönyvkif
  1. orderly book
   USA: ɔː'rdəː·liː· bʊ'k UK: ɔːdəliː bʊk
parancs megadási hibakif
  1. entry error
   USA: e'ntriː· e'rəː· UK: entriː erər
parancsnokfn
 1. kat
  1. leader
   USA: liː'dəː· UK: liːdər
 2. kat
  1. commander
   USA: kʌ·mæ'ndəː· UK: kəmɑndər
  1. commandant
   USA: kɔ"mʌ·ndɔ'nt UK: kɔməndænt
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
parancsnokai
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
parancsnok azaz alezredesi rang a haditengerészetbenfn
  1. commander
   USA: kʌ·mæ'ndəː· UK: kəmɑndər
parancsnokhelyetteskif
  1. the second in command
   USA: ðiː· se'kʌ·n ɪ'n kʌ·mæ'nd UK: ðiː sɪkɔnd ɪn kəmɑnd
  1. exchange officer
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ ɔː'fʌ·səː· UK: ɪkstʃeɪnʤ ɔfɪsər
parancsnok-helyetteskif
  1. the second in command
   USA: ðiː· se'kʌ·n ɪ'n kʌ·mæ'nd UK: ðiː sɪkɔnd ɪn kəmɑnd
parancsnoki fülkefn
 1. műsz
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
parancsnoki gépkocsifn
  1. command car
   USA: kʌ·mæ'nd kɔ'r UK: kəmɑnd kɑr
parancsnoki hajófn
  1. gig
   USA: gɪ'g UK: gɪg
  1. flagship
   USA: flæ'gʃɪ"p UK: flægʃɪp
parancsnoki hídfn
 1. hajó kat
parancsnoki tisztségre kinevezi
 1. kat
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
parancsnokká nevez ki vkiti
  1. place sy in command
   USA: pleɪ's saɪ' ɪ'n kʌ·mæ'nd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása