Összesen 43 találat 8 szótárban. Részletek
patakfn
  1. watercourse
   UK: wɔːtəkɔːs
  1. water-course
   UK: wɔːtəkɔːs
  1. streamlet
   UK: striːmlɪt
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. A patak mögül kakukkszó hallott.
    1. Beyond the stream was heard the cuckoo.
  1. irod source
   USA: sɔː'rs UK: sɔːs
  1. runnel
   UK: rʌnl
  1. rivulet
   UK: rɪvjʊlɪt
  1. creek
   USA: kriː'k UK: kriːk
  1. brooklet
   UK: brʊklɪt
  1. brook
   USA: brʊ'k UK: brʊk
 1. US
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
  1. bourn
   USA: bɔː'rn UK: bʊən
patak, folyó, folyamkif
pataknyelőfn
patakocskafn
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
  1. burn
   USA: bəː'n UK: bəːn
patak, öböli
  1. creak
   USA: kriː'k UK: kriːk
patakzásfn
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
patakziki
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
patakzómn
  1. streamy
   UK: striːmiː
  1. streaming
   USA: striː'mɪ·ŋ UK: striːmɪŋ
hegyi patakfn
  1. torrent
   USA: tɔː'rʌ·nt UK: tɔrənt
  1. gill
   USA: gɪ'l UK: ʤɪl
rohanó patakkif
  1. tumbling stream
   USA: tʌ'mblɪ·ŋ striː'm UK: tʌmblɪŋ striːm
tengerbe ömlő patakfn
  1. freshet
   UK: freʃɪt
fás szakadék patakkalfn
  1. gill
   USA: gɪ'l UK: ʤɪl
kis öböl; patak (usa)fn
  1. creek
   USA: kriː'k UK: kriːk
patakfn
  1. r Quell
   'kvɛl
   1. többes szám:
   2. Quelle
   1. birtokos eset:
   2. Quelles
   3. Quells
  1. r Bach
   'bax
   1. birtokos eset:
   2. Baches
   3. Bachs
  1. e Au
   'aʊ
   1. többes szám:
   2. Auen
   1. birtokos eset:
   2. Au
patakziki
  1. átv sprudeln
   'ʃpruːdəln
hegyi patakfn
patakfn
patakzásfn
patakziki
hegyi patakfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása