Összesen 47 találat 8 szótárban. Részletek
pengefn
 1. műsz
  1. web
   USA: we'b UK: web
  1. steel
   USA: stiː'l UK: stiːl
  1. blade
   USA: bleɪ'd UK: bleɪd
pengeéles mosolykif
penge gyengéjefn
 1. sp
  1. foible
   USA: fɔɪ'bʌ·l UK: fɔɪbl
pengesorfn
  1. scythe
   UK: saɪð
pengeti
  1. twang
   USA: twɔ'ŋ UK: twæŋ
  1. thrum
   UK: θrʌm
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
pengetésfn
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
  1. plucking
   USA: plʌ'kɪ·ŋ UK: plʌkɪŋ
  1. plonk
   UK: plɔŋk
pengetőfn
  1. pick
   USA: pɪ'k UK: pɪk
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
gitárt pengetkif
  1. twang a guitar
   USA: twɔ'ŋ eɪ' gʌ·tɔ'r UK: twæŋ eɪ gɪtɑr
éles pengetésfn
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
  1. plonk
   UK: plɔŋk
erős pengetésfn
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
  1. plonk
   UK: plɔŋk
más húrokat pengetkif
  1. sing another tune
   USA: sɪ'ŋ ʌ·nʌ'ðəː· tuː'n UK: sɪŋ ənʌðər tjuːn
  1. alter one's tone
   USA: ɔː'ltəː· wʌ'nz toʊ'n UK: ɔːltər wʌnz toʊn
pengésfn
  1. twang
   USA: twɔ'ŋ UK: twæŋ
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
széles pengéjű késfn
  1. machete
   USA: mʌ·tʃe'tiː" UK: mətʃetiː
hullámos pengéjű maláji tőrfn
  1. creese
   UK: kriːs
  1. crease
   USA: kriː's UK: kriːs
leélez (pengét)i
  1. edge off
   USA: e'ʤ ɔː'f UK: eʤ ɔf
pengefn
  1. s Messer
   'mɛsɐ
   1. többes szám:
   2. Messer
   1. birtokos eset:
   2. Messers
  1. e Klinge
   'klɪŋə
   1. többes szám:
   2. Klingen
   1. birtokos eset:
   2. Klinge
 1. tört
  1. e Fuchtel
   'fʊxtəl
   1. többes szám:
   2. Fuchteln
   1. birtokos eset:
   2. Fuchtel
pengeti
  1. hangot adva schlagen
   'ʃlaːgən
pengeti
 1. zene
  1. zupfen
   'tsʊpfən
pengefn
pengeti
 1. zene
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása