peresmn
  1. litigious
   USA: lɪ'tɪ'ʤʌ·s UK: lɪtɪʤəs
 1. jog
  1. contentious
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·s UK: kəntenʃəs
peres félfn
  1. contestant
   USA: kʌ·nte'stʌ·nt UK: kəntestənt
peres ügy elintézésének megtagadásakif
  1. denial of justice
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l ʌ·v ʤʌ'stʌ·s UK: dɪnaɪəl ɔv ʤʌstɪs
pereskediki
  1. litigate
   USA: lɪ'tɪ·geɪ"t UK: lɪtɪgeɪt
pereskedésfn
 1. jog
  1. rég pleading
   USA: pliː'dɪ·ŋ UK: pliːdɪŋ
  1. litigation
   USA: lɪ"tʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: lɪtɪgeɪʃn
pereskedőfn
  1. litigant
   USA: lɪ'tɪ·gʌ·nt UK: lɪtɪgənt
összejátszás peres felek közöttfn
  1. collusion
   USA: kʌ·luː'ʒʌ·n UK: kəluːʒn
apró pereskedéskif
  1. trial of personal cookie crumb (usa)
   USA: traɪ'l ʌ·v pəː'sʌ·nʌ·l kʊ'kiː· krʌ'm yuː'e'seɪ'
hatóság hozzájárulása peres eljáráshozfn
  1. concourse
   USA: kɔ'nkɔː"rs UK: kɔŋkɔːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása