plainfn USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. The surface of the Great Hungarian Plain was formed by the rivers.
    1. A Nagy-Alföld felszínét a folyók alakították.
  2. A rough path descended like a steep stair into the plain.
    1. Köves ösvény ereszkedett le meredek lépcsőként a lapályra.
  3. The marsh ended in a broad plain where a light twinkled.
    1. A mocsár széles síkságban végződött, s azon valami fény pislákolt.
  1. We are seen now from far across this plain.
    1. A síkon most is messziről látnak bennünket.
plainhsz USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. His instruction was plain enough, and we followed him.
    1. Utasítása elég érthető volt, megindultunk hát utána.
  1. That much was plain from the banking activities.
    1. Ennyi volt világos a banki ügyletekből.
plain as pikestaffkif UK: pleɪn əz paɪkstɑf
plain chantkif USA: pleɪ'n tʃæ'nt UK: pleɪn tʃɑnt
plain chocolatekif USA: pleɪ'n tʃɔː'klʌ·t UK: pleɪn tʃɔklət
plain cookkif USA: pleɪ'n kʊ'k UK: pleɪn kʊk
plain cookingkif USA: pleɪ'n kʊ'kɪ·ŋ UK: pleɪn kʊkɪŋ
plain dealerkif USA: pleɪ'n diː'ləː· UK: pleɪn diːlər
plain dealingkif USA: pleɪ'n diː'lɪ·ŋ UK: pleɪn diːlɪŋ
plain sailingkif USA: pleɪ'n seɪ'lɪ·ŋ UK: pleɪn seɪlɪŋ
plain speechkif USA: pleɪ'n spiː'tʃ UK: pleɪn spiːtʃ
plain teakif USA: pleɪ'n tiː' UK: pleɪn tiː
plain textkif USA: pleɪ'n te'kst UK: pleɪn tekst
plain-clothes detectivekif USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
plain-clothes manfn USA: pleɪ'nkloʊ'z mæ'n UK: pleɪnkloʊðz mæn
plainclothes manfn USA: pleɪ'nkloʊ'z mæ'n UK: pleɪnkloʊðz mæn
plain-clothes policemankif USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
plain-leaved parsleykif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása