COVID-19 Fight
Összesen 84 találat 9 szótárban. Részletek
pletykafn
  1. whispering
   USA: hwɪ'spəː·ɪ·ŋ UK: wɪspərɪŋ
  1. whisper
   USA: hwɪ'spəː· UK: wɪspər
  1. tattle
   USA: tæ'tʌ·l UK: tætl
  1. scuttlebutt
   USA: skʌ'tʌ·lbʌ"t UK: skʌtlbʌt
  1. gossip
   USA: gɔ'sʌ·p UK: gɔsɪp
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
pletykaéheskif
  1. have itching ears
   USA: hæ'v ɪ'tʃɪ·ŋ iː'rz UK: hæv ɪtʃɪŋ ɪəz
pletykafészekfn
  1. telltale
   USA: te'lteɪ"l UK: telteɪl
  1. tale-bearer
   UK: teɪlbeərər
  1. scandal-monger
   UK: skændlmʌŋgər
  1. gossip
   USA: gɔ'sʌ·p UK: gɔsɪp
pletykahadjáratfn
  1. whispering campaign
   USA: hwɪ'spəː·ɪ·ŋ kæ·mpeɪ'n UK: wɪspərɪŋ kæmpeɪn
pletykaságfn
  1. gossiping
   USA: gɔ'sʌ·pɪ·ŋ UK: gɔsɪpɪŋ
pletykáli
  1. scandalize
   USA: skæ'ndʌ·laɪ"z UK: skændəlaɪz
  1. prattle
   USA: præ'tʌ·l UK: prætl
  1. prattle
   USA: præ'tʌ·l UK: prætl
  1. gossip
   USA: gɔ'sʌ·p UK: gɔsɪp
pletykálásfn
  1. whispering
   USA: hwɪ'spəː·ɪ·ŋ UK: wɪspərɪŋ
pletykálkodásfn
  1. gossiping
   USA: gɔ'sʌ·pɪ·ŋ UK: gɔsɪpɪŋ
  1. biz chit-chat
   USA: tʃɪ'ttʃæ"t UK: tʃɪttʃæt
pletykálkodómn
  1. gossipy
   USA: gɔ'sʌ·piː· UK: gɔsɪpiː
  1. gossiping
   USA: gɔ'sʌ·pɪ·ŋ UK: gɔsɪpɪŋ
pletykálómn
  1. tattler
   USA: tæ'tləː· UK: tætlər
  1. gossiping
   USA: gɔ'sʌ·pɪ·ŋ UK: gɔsɪpɪŋ
pletykásfn
  1. gossipy
   USA: gɔ'sʌ·piː· UK: gɔsɪpiː
  1. gossiping
   USA: gɔ'sʌ·pɪ·ŋ UK: gɔsɪpɪŋ
pletykás emberfn
  1. biz chatterbox
   UK: tʃætəbɔks
pletykás vénasszonyfn
  1. crone
   USA: kroʊ'n UK: kroʊn
pletykát terjeszti
  1. peddle gossip
   USA: pe'dʌ·l gɔ'sʌ·p UK: pedl gɔsɪp
pletykázásfn
  1. scandal-mongering
   UK: skændlmʌŋgərɪŋ
  1. biz chit-chat
   USA: tʃɪ'ttʃæ"t UK: tʃɪttʃæt
pletykáziki
  1. scandalize
   USA: skæ'ndʌ·laɪ"z UK: skændəlaɪz
pletykázó vénasszonyfn
  1. tabby
   USA: tæ'biː· UK: tæbiː
pletykafn
  1. e Rede
   'reːdə
   1. többes szám:
   2. Reden
   1. birtokos eset:
   2. Rede
  1. biz r Lärm
   1. többes szám:
   2. Lärm
   1. birtokos eset:
   2. Lärmes
   3. Lärms
  1. r Klatsch
   'klatʃ
   1. többes szám:
   2. Klatsche
   1. birtokos eset:
   2. Klatsches
   3. Klatschs
  1. s Getratsche
   gə'traːtʃə
   1. birtokos eset:
   2. Getratsches
  1. s Geklatsche
   1. birtokos eset:
   2. Geklatsches
pletykafészekfn
  1. táj e Patsche
   1. többes szám:
   2. Patschen
   1. birtokos eset:
   2. Patsche
  1. hum e Base
   'baːzə
   1. többes szám:
   2. Basen
   1. birtokos eset:
   2. Base
pletykáli
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása